Seminarium eksperckie DZIECI SIĘ LICZĄ 2017

7/07/2017

Ogłoszeniu raportu DZIECI SIĘ LICZĄ 2017 towarzyszyła dyskusja ekspertów nt. konieczności wprowadzenia systemowych rozwiązań skutecznej ochrony dzieci w Polsce przed przemocą i wykorzystywaniem seksualnym.

Rzecznik Praw Dziecka i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 5 lipca w siedzibie PAP w Warszawie zorganizowali seminarium eksperckie, na którym dr Monika Sajkowska i Renata Szredzińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę zaprezentowały ustalenia raportu DZIECI SIĘ LICZĄ 2017, dotyczące zagrożeń bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce oraz kierunki koniecznych systemowych rozwiązań z zakresu ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Podczas seminarium odbył się także panel ekspertów z udziałem: Marka Michalaka – Rzecznika Praw Dziecka, dra Roberta Sobiecha – Collegium Civitas, o. Adama Żaka – Centrum Ochrony Dziecka, Akademia Ignatianum oraz Jolanty Zmarzlik – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Eksperci dyskutowali nt. narodowej strategii przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, strategii ochrony dzieci w sektorze publicznym oraz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym.
Seminarium prowadził dziennikarz Michał Olszański.

Zobacz raport DZIECI SIĘ LICZĄ 2017 >>

 

   fot. Piotr Molęcki / BRPD
fot. Piotr Molęcki / BRPD