Spada przyzwolenie Polaków na bicie dzieci

17/11/2017

Na Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ogłasza wyniki najnowszych badań.

Według najnowszych badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę na temat kar fizycznych wobec dzieci, spada przyzwolenie na ich stosowanie wśród Polaków, choć klaps jest ciągle popularną metodą wychowawczą. Większość badanych przynajmniej raz była świadkiem bicia dziecka przez rodzica.

Wyniki najnowszego badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę „Kary fizyczne wobec dzieci”, pokazują, że Polacy są coraz bardziej przekonani do wychowania dzieci bez przemocy. Jedynie 2% badanych uważa, że kara fizyczna może być stosowana zawsze, kiedy rodzic uzna to za potrzebne. W 2013 roku tego zdania było aż 9% Polaków.  Jednocześnie prawie połowa badanych (49%) uważa, że dzieci nigdy nie wolno uderzyć dziecka (w 2013 – 47%).

Wyniki badania pokazują, że znacząco spada społeczne przyzwolenie na stosowanie kar fizycznych wobec dzieci jako metody wychowawczej – mówi dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. To efekt wielu czynników, w tym z pewnością wprowadzenia prawnego zakazu bicia dzieci oraz działań informacyjnych i edukacyjnych promujących wychowanie bez przemocy i rozwijających kompetencje rodzicielskie.

Mimo niskiego stopnia przyzwolenia na bicie dzieci, klaps jest ciągle popularną metodą wychowawczą. Stosuje go jedna czwarta rodziców (26%). Jako powód najczęściej wskazują zdenerwowanie, zmęczenie lub poczucie bezradności. Jeszcze więcej rodziców (55%) sięga po karcenie słowne (krytykowanie, krzyk, grożenie), a niemal trzy czwarte (72%) dyscyplinuje dziecko zakazami, takimi jak np. zakaz zabawy, czy zakaz spotykania się z innymi dziećmi.

Większość polskich rodziców jest przekonanych, że kara jest najskuteczniejszą metodą dyscyplinowania dzieci. Brakuje przekonania, wiedzy i umiejętności związanych z pozytywnymi metodami wychowawczymi, bazującymi na podmiotowym traktowaniu dziecka – dodaje dr Sajkowska.

Zdecydowana większość dorosłych Polaków (82%) przynajmniej raz była świadkiem stosowania kary fizycznej wobec dziecka. Prawie połowa z nich (46%) miała gotowość zareagowania, ale hamował ich brak wiedzy, jak to zrobić lub uznawali, że była to prywatna sprawa rodziny. Społeczna edukacja w tym zakresie jest dużą potrzebą.

Badanie wykazało również umiarkowaną znajomość przepisów prawnych regulujących stosowanie kar fizycznych wobec dzieci. Jedynie 61% dorosłych Polaków wie, że w naszym kraju obowiązuje zakaz bicia dzieci. Jednocześnie co trzeci badany (2017 – 35%, 2013 – 33%) uważa, że kwestia stosowania kar fizycznych wobec dzieci nie powinna być regulowana przez prawo.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od 26 lat działa na rzecz eliminacji fizycznego karcenia dzieci. Cieszy nas, że maleje społeczne przyzwolenie na stosowanie takich metod wychowawczych. Jesteśmy jednak świadomi, że ciągle jest wiele do zrobienia w zakresie edukowania i wspierania rodziców oraz społecznej edukacji społeczeństwa na temat reagowania w przypadkach bicia dzieci – mówi dr Sajkowska.

Raport z badań dostępny jest TUTAJ.

Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu „From policy to reality – changing attitudes and practice from corporal punishment to safeguarding children” nr JUST/2015/RDAP/AG/CORP/9175 realizowanego przy wsparciu finansowym z programu Rights, Equalityand Citizenship (REC) (2014-2020) Unii Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za treść raportu z badań ponosi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, treść ta w żaden sposób nie może zostać uznana za wyraz poglądów Komisji Europejskiej.