Studium „Depresja w okresie okołoporodowym – praca terapeutyczna z kobietą i jej rodziną”

12 lutego 2019 r. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczyna nabór na 

Studium „Depresja w okresie okołoporodowym – praca terapeutyczna z kobietą i jej rodziną”

Studium adresowane jest do psychologów, terapeutów, psychoterapeutów, psychiatrów-psychoterapeutów pracujących na terenie województwa mazowieckiego, w szczególności do osób, które:

  • mają doświadczenie w pracy klinicznej z rodzinami;
  • w swojej pracy klinicznej stykają się z problemem depresji okołoporodowej;
  • pracują lub chcą pracować terapeutycznie z kobietami w okresie okołoporodowym.

Pierwszeństwo mają osoby zatrudnione w placówkach świadczących usługi nieodpłatnie dla klientów/pacjentów, usytuowanych poza m. st. Warszawą.

Czas trwania studium: 96 godzin szkoleniowych, 6 zjazdów po 2 dni (piątek-sobota), od 12 kwietnia 2019 r. do 31 listopada 2019 r. Zajęcia odbywać się będą w Centrum Dziecka i Rodziny Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59 w Warszawie, w godz. 9.00 – 16.30.

Cel studium: zwiększenie wiedzy słuchaczy na temat psychologiczno-społecznego kontekstu macierzyństwa, etiologii, diagnozowania, różnicowania i terapii depresji okołoporodowej
i innych zaburzeń okresu okołoporodowego w perspektywie aktualnej wiedzy medycznej, rozumienia depresji okołoporodowej w różnych podejściach psychoterapeutycznych, metod pracy terapeutycznej z kobietą cierpiącą na depresję okołoporodową i jej rodziną.

Studium jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego i jest nieodpłatne dla uczestników.

Rekrutacja:

Formularze zgłoszeniowe wyłącznie on-line przyjmowane będą do dn. 1 marca 2019 r.

Z wybranymi osobami zostaną przeprowadzone rozmowy telefonicznie. W szczególności będą brane pod uwagę: doświadczenie w pracy terapeutycznej z rodzicami oraz rodzinami z małymi dziećmi oraz motywacja do pracy terapeutycznej z kobietami w okresie okołoporodowym. Pierwszeństwo będą miały osoby zatrudnione w placówkach świadczących usługi nieodpłatnie dla klientów/pacjentów. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, będzie przyjmowana w pierwszej kolejności 1 osoba z danej placówki. Osoby zakwalifikowane do udziału zostaną poinformowane do dn. 11 marca 2019 r.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin

Ramowy program studium

Kontakt: urszula.kubicka-kraszynska@fdds.pl, tel. (22) 616 16 69