dawanie dzieciom siły

Dawanie dzieciom siły dotyczy wielu obszarów życia.

Docenianie i towarzyszenie dziecku

Codzienna pozytywna uwaga, zainteresowanie, wspierające słowa i zapewnienia o miłości budują mocne poczucie własnej wartości. Dla dziecka przekonanie, że jest ważne i kochane za to, kim jest, jest fundamentem udanego życia. Wielu rodzicom taki dobry kontakt przychodzi z łatwością, wielu jednak potrzebuje wsparcia, by komunikować się z dzieckiem w sposób bardziej przyjazny, wspierający i wzmacniający młodego człowieka.

Dziecko, które słyszy, że jest wartościowe, będzie ceniło i lubiło siebie. Dostaje moc na całe życie, która pozwoli mu budować relacje z innymi ludźmi, radzić sobie z porażkami, odzyskać równowagę w życiowych kryzysach. Za pomocą dobrych słów, opiekun może wesprzeć dziecko, dać mu moc przezwyciężania trudności i wiarę we własne możliwości.

Kontakt z dzieckiem to także komunikacja niewerbalna: aktywne słuchanie, przytulanie i głaskanie, utrzymywanie kontaktu wzrokowego. Młodemu człowiekowi potrzebne jest także wsparcie w nazywaniu emocji i opisywaniu tego, co się dzieje z jego ciałem, gdy silnie coś przeżywa.

Umiejętność reagowania na zagrożenia

Świat nie zawsze jest dla dzieci przyjaznym i bezpiecznym miejscem. Młodzi ludzie z natury są ufni, ciekawi, stopniowo zdobywają zdolność przewidywania skutków różnych działań. Dodatkowo często uczeni są posłuszeństwa wobec osób dorosłych, czy mają trudności z odmawianiem. To wszystko sprawia, że dzieci często narażone są na różnego rodzaju zagrożenia związane z krzywdzeniem.

Opiekunowie, którzy dbają o bezpieczeństwo najmłodszych, zwykle bez trudności przeprowadzają z nim rozmowy na temat bezpiecznego zachowania na ulicy, bezpieczeństwa w domu, czy podczas zabawy. Natomiast wyzwaniem są dla nich rozmowy dotyczące unikania zagrożeń związanych z przemocą lub wykorzystywaniem seksualnym.

Rodzic/opiekun to dla dziecka – szczególnie małego – najlepsze źródło wiedzy o tym, jak reagować w trudnych sytuacjach. Wbrew pozorom, rozmowy nawet o najtrudniejszych sprawach mogą być proste i naturalne, nie krępować żadnej ze stron, budować u dzieci poczucie sprawczości i umiejętność postępowania, a dodatkowo – mogą odbywać się bez użycia niezrozumiałych dla dziecka słów.

Dziecko nauczone podstawowych zasad i umiejętności reagowania, ma większą szansę na to, że w trudnej sytuacji zachowa się w sposób, który je ochroni. Natomiast w przypadku, gdy – mimo wszystko – dojdzie do krzywdzenia – istnieje większe prawdopodobieństwo, że dziecko ujawni to zdarzenie i zgłosi się po pomoc.

Inne artykuły na temat: dawanie dzieciom siły

Budowanie poczucia własnej wartości u dziecka

“Poczucie własnej wartości (…) to zaufanie do własnej umiejętności myślenia i radzenia sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nami życie. Wiara w nasze prawo do szczęścia, poczucia, że jest się wartościowym człowiekiem, zasługującym na miłość, uprawnionym do spełniania własnych potrzeb […]

więcej