profilaktyka krzywdzenia małych dzieci

Skala przemocy wobec małych dzieci

W Polsce nie są prowadzone rejestry dotyczące przemocy wobec dzieci z podziałem na ich wiek. Zatem określenie rzeczywistej skali problemu krzywdzenia małych dzieci jest niezwykle trudne. Dodatkowo, najmłodsze dzieci mają często najmniejszy kontakt z osobami spoza rodziny, wykrycie krzywdzenia staje się więc jeszcze trudniejsze.

Dane nt. skali problemu można czerpać m.in. z poniższych zbiorów:

– raporty m.in. Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że najczęściej ofiarami krzywdzenia są dzieci do 5. roku życia, a sprawcami przemocy są zazwyczaj członkowie ich najbliższej rodziny;

– statystyki gromadzone m.in. w USA dotyczące śmierci dzieci w następstwie krzywdzenia wynika, że dzieci do 4. roku życia w 2013 roku stanowiły aż 81% wszystkich małoletnich ofiar;

– polskie dane gromadzone przez Państwowy Zakład Higieny, dotyczące częstotliwości stawiania przez lekarzy rozpoznania T74 – Zespołu Maltretowania, wskazują, że takie rozpoznanie w latach 2003 –2008 aż w 59% dotyczyło dzieci do 4. roku życia.

 Czynniki ryzyka i czynniki chroniące

Krzywdzenie dzieci jest złożonym problemem. Może wynikać z interakcji i wzajemnej zależności wielu czynników, zarówno na poziomie jednostki (rodzica i dziecka), jak i całej rodziny, jej otoczenia i społeczeństwa, w którym żyje.

Lista czynników zwiększających ryzyko krzywdzenia nie jest zamknięta, a związki poszczególnych czynników z prawdopodobieństwem wystąpienia krzywdzenia mają różną siłę.

Wysokie kompetencje wychowawcze i wiedzę na temat rozwoju dziecka. Bezpieczną więź między opiekunami a dzieckiem. Jednocześnie określono czynniki, które mogą okazać się chroniące. Wśród nich najczęściej wymienia się:

  • Mocne więzi rodzinne
  • Silne więzi społeczne
  • Konkretne wsparcie instytucjonalne (np. dostęp do opieki medycznej, opieki żłobkowej, pomocy w kryzysie itp.)
  • Społeczne i emocjonalne kompetencje dziecka
  • Umiejętność rodziny radzenia sobie w trudnych sytuacjach
  • Zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny

Znajomość czynników ryzyka krzywdzenia dzieci i czynników ochronnych jest istotna w szybkim i wczesnym rozpoznaniu zagrożenia dobra dziecka i adekwatnej reakcji.

Inne artykuły na temat: profilaktyka krzywdzenia małych dzieci

Dzieci nie są na sprzedaż

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Dzieci nie są na sprzedaż  Cele: Misja kampanii to zwiększenie świadomości profesjonalistów stykających się w swojej pracy z dziećmi cudzoziemskimi w kwestii problematyki handlu dziećmi oraz rozwinięcie procedur identyfikacji dzieci – potencjalnych ofiar handlu. Przygotowane materiały […]

więcej

Jak okiełznać złość?

Któż z nas nie zna sytuacji, w której nie udało się zapanować nad własną złością? Im jest ona silniejsza, tym mniej refleksyjne i przemyślane staje się nasze zachowanie. Pozwalając, by uczucia nas ponosiły, zwiększamy prawdopodobieństwo podjęcia działań, których potem możemy […]

więcej

PROMOCJA bezpieczeństwa w sieci

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Promocja bezpieczeństwa w sieci  Cele:  Akcja „PROMOCJA bezpieczeństwa w sieci”  zwraca uwagę rodziców na zagrożenia, z jakimi dzieci mają lub mogą mieć kontakt w Internecie. Celem kampanii było przekonanie rodziców, że konsekwentne stosowanie podstawowych zasad mądrego […]

więcej

Zły dotyk (I Etap)

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Zły dotyk  Cele: Uświadomienie społeczeństwa o problemie, który dotyka znacznie więcej dzieci, niż można by przypuszczać. Badania przeprowadzone przed rozpoczęciem kampanii pokazały, że w polskich domach rzadko rozmawia się na temat wykorzystywania seksualnego dzieci. Jednym z […]

więcej

Zobacz – Usłysz – Powiedz

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Zobacz – Usłysz – Powiedz, Rodzice, którzy biją dzieci, starają się to ukryć  Cele: Istotą przekazu jest uwrażliwienie na problem stosowania przemocy fizycznej wobec dzieci i zwiększenie zaangażowania świadków przemocy w jej przeciwdziałanie. W kampanii jest położony […]

więcej