seksting

Wraz ze zwiększającą się popularnością telefonów z wbudowanym aparatem fotograficznym, komunikaty sekstingowe przybrały formę zdjęć i filmów. Obecnie, za seksting uznaje się przesyłanie lub wymianę zdjęć i filmów o charakterze seksualnym (nago lub prawie nago) za pośrednictwem telefonów komórkowych lub internetu.

Seksting jest zachowaniem ryzykownym, dlatego, że osoba, która przesyła intymne materiały ze swoim udziałem, traci nad nimi kontrolę. Zdarza się, iż odbiorca tych treści przekazuje je osobom trzecim bądź upublicznia w internecie. Nierzadko działania takie mogą być np. zemstą po rozstaniu bądź reakcją na odrzucenie zalotów. Czasami tego typu materiały bywają wyłudzane z premedytacją w celu ich wykorzystania bądź szantażowania osoby, którą przedstawiają.

Doświadczenia sekstingu wśród młodzieży 15-19 lat (w proc.)

34% nastolatków (40% chłopców i 29% dziewczyn) otrzymało kiedykolwiek zdjęcia lub filmy sekstingowe

11% nastolatków (8% chłopców i 14% dziewczyn) przyznaje się do tego, że sami wysyłali takie materiały

źródło: Millward Brown dla FDN, 2014

Inne artykuły na temat: seksting

Stop cyberprzemocy

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Stop cyberprzemocy, Walka z przemocą Cele: Głównym celem akcji jest zwrócenie uwagi na problem przemocy rówieśniczej przy użyciu mediów elektronicznych  oraz uświadomienie dzieciom i młodzieży, że żarty z użyciem mediów elektronicznych mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, zarówno dla […]

więcej