To oni dają dzieciom siłę!

29/06/2018

Założyciele Stowarzyszenia Piękne Anioły, Fundacji Gajusz oraz Stowarzyszenia „Moc Wsparcia” wyróżnieni podczas Gali Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman, organizowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę

28 czerwca, w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, nagrodzono osoby zasłużone w działalności na rzecz pomocy dzieciom.  Laureatką Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman została Katarzyna Konewecka-Hołój, założycielka i szefowa Stowarzyszenia Piękne Anioły, które w ciągu 5 lat wyremontowało i wyposażyło ponad 200 pokoi dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej, a także około 15 sal w dziecięcych szpitalach czy hospicjach. Kapituła Nagrody wyróżniła ponadto dwóch finalistów: Tisę Żawrocką-Kwiatkowską, prezeskę Fundacji Gajusz i interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego Tuli Luli oraz Adriana Drdzenia ze Stowarzyszenia „Moc Wsparcia”.

Celem Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman jest promocja sylwetek i dokonań osób, które pomagają dzieciom. Nagroda jest też sposobem motywowania do podejmowania działań na rzecz dzieci, m.in. w zakresie profilaktyki ich krzywdzenia. Sylwetka Aliny Margolis- Edelman, wybitnej pediatry i działaczki społecznej, założycielki Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, największej organizacji w Polsce, która pomaga dzieciom krzywdzonym, a także współtwórczyni organizacji Lekarze Świata, z ramienia której przebywała na misjach medycznych w wielu państwach świata, ma być inspiracją do aktywności na rzecz najmłodszych i ochrony ich praw.

Alina Margolis-Edelman, której imię nosi przyznawana z inicjatywy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę od 2011 roku nagroda, zawsze działała na rzecz dzieci i w ich najlepszym interesie. Laureaci oraz finaliści, którzy otrzymują tę nagrodę, w głębokim przekonaniu członków Kapituły Nagrody kontynuują jej ideę. Poprzez własne inicjatywy dają dzieciom siłę, poczucie bezpieczeństwa oraz realnie wpływają na zmianę ich losu – mówi Maria Keller-Hamela, wiceprezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i członkini Kapituły Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman.

Najważniejszym punktem 8. Gali im. Aliny Margolis-Edelman było przedstawienie laureatki oraz finalistów nagrody. Tytuł laureatki, statuetkę i nagrodę finansową w wysokości 5 000 zł otrzymała Katarzyna Konewecka-Hołój, założycielka i prezeska Stowarzyszenia Piękne Anioły. Laureatka w swojej działalności koncentruje się na pomocy dzieciom, które znajdują się w skrajnie trudnej sytuacji materialnej i życiowej – a powołana przez nią organizacja pomaga w tworzeniu i remontowaniu  najbardziej osobistej i potrzebnej dziecku przestrzeni – dziecięcych pokojów, najczęściej w małych miejscowościach. W ciągu 5 lat działalności Stowarzyszenie wsparło blisko 4 000 dzieci.  Każde dziecko, które trafia pod opiekuńcze skrzydła Aniołów dostaje nie tylko zdrowe i bezpieczne miejsce do rozwoju i nauki, ale też szansę i siłę do realizowania swojego potencjału.

Nie zapomnę nigdy widoku pierwszego ,,pokoju” pokazanego nam przez pracownika socjalnego. Zimno, zapach stęchlizny i wilgoci. Mnogość następstw życia dziecka w ubóstwie i złych warunkach lokalowych jest ogromna: wykluczenie rówieśnicze, szkodliwy wpływ na stan zdrowia ogólnego i psychicznego dziecka, brak motywacji, a nawet chęci do życia. Największą satysfakcją jest dla nas to, kiedy dziecięce pokoje stają się ich prawdziwymi ,,oazami”, które powodują kolejne dobre zmiany w ich życiu – mówi Katarzyna Konewecka-Hołój ze Stowarzyszenie Piękne Anioły.

Kapituła Nagrody, spośród nominowanych, wybrała także 2 finalistów Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman: Tisę Żawrocką-Kwiatkowską i Adriana Drdzenia. Tisa Żawrocka- Kwiatkowska jest założycielką i prezeską Fundacji Gajusz, która od 1998 roku pomaga dzieciom chorym oraz ich rodzicom poprzez prowadzenie hospicjów dla dzieci: stacjonarnego, domowego oraz perinatalnego, dla rodzin spodziewających się narodzin dziecka z wadą letalną. Od 1,5 roku, w ramach działalności fundacji, dodatkowo prowadzony jest także Ośrodek Preadopcyjny Tuli Tuli, w którym schronienie znajdują dzieci do 1. roku życia.  Z kolei Adrian Drdzeń od wielu lat działa w obszarze profilaktyki krzywdzenia dzieci. Swoją działalność prowadzi m.in. w ramach Stowarzyszenia „Moc Wsparcia”, które powołało do życia Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi na Śląsku, pracujące z dziećmi krzywdzonymi, w tym w szczególności z dziećmi wykorzystywanymi seksualnie. Adrian Drdzeń jest też autorem projektów z zakresu ochrony dzieci przed krzywdzeniem, m.in. programu profilaktycznego Kraina Świetlików, jak również inicjatorem powstania Regionalnej Śląskiej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy.

Laureatka oraz finaliści Nagrody im. Aliny Margolis- Edelman to osoby, które zmieniają życie dzieci na lepsze. Chcielibyśmy, by ta nagroda, będąca wyrazem wdzięczności za ich działalność na rzecz najmłodszych, była impulsem do podejmowania przez kolejne osoby inicjatyw, których beneficjentami będą dzieci w naszym kraju. Jako członkowie kapituły życzymy dzieciom w Polsce jak najwięcej działań i projektów, z których patronka nagrody, Alina Margolis-Edelman, byłaby szczerze dumna – mówi Zofia Winawer, członkini Kapituły Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman.

Za dokumentację foto wydarzenia serdecznie dziękujemy Panu Mariuszowi Dmowskiemu!

Fot. Mariusz Dmowski – https://www.facebook.com/dmowski.fotografuje