Trening Skutecznego Rodzica wg Thomasa Gordona

Zajęcia warsztatowe dla rodziców dzieci w wieku 0-6

 

Na czym polega trening?

Jak być autorytetem dla własnego dziecka? Jak dobrze wychować dziecko? Jak rozwiązywać sytuacje konfliktowe? Co robić, gdy dziecko przeżywa problemy? Jak sobie radzić, gdy jego zachowanie zaczyna nam przeszkadzać? To tylko niektóre z pytań, które zadają sobie rodzice w procesie wychowywania dziecka. To zadania, które wymagają od rodzica wielu umiejętności, cierpliwości, a korzyści z nich płynące pozostają na całe życie.

Udział w kursie TSR może być pomocny rodzicom w szukaniu odpowiedzi na powyższe pytania, a także na budowaniu relacji z dzieckiem opartej na wzajemnym szacunku, zaufaniu i miłości. Uczestnicy najpierw uświadamiają sobie umiejętności, które są im potrzebne, aby móc osiągnąć zamierzone cele, rozwijają je, a następnie przygotowują się do ich zastosowania. Wykorzystywane podczas spotkań metody aktywne – dyskusje, prace w podgrupach, grupowe ćwiczenia czy praca pomiędzy sesjami w domu, ma im w tym pomóc. 

 

Jakie korzyści mają rodzice po udziale w takich warsztatach?

  • lepsze identyfikowanie podczas interakcji z dzieckiem po czyjej stronie leży problem,
  • lepsze umiejętności radzenia sobie z problemami i lepsze rozumienie zaistniałych sytuacji,
  • nabycie umiejętności aktywnego słuchania, aby umożliwić dzieciom nabyć umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów,
  • nabycie umiejętności stosowania komunikatów “typu ja”, aby pomóc dziecku dokonać refleksji nad swoim zachowaniem,
  • nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów, a także zapobiegania nim,
  • wzrost poczucia kompetencji jako rodzica,
  • możliwość przyjrzenia się sobie w roli rodzica i dostrzeżenia swoich umiejętności.

 

Termin: 06.02-27.03.2018 (wtorki), w godz. 17.00-20.00

Miejsce: Centrum Dziecka i Rodziny, ul. Walecznych 59, wejście B, II piętro, Warszawa

 

Rodzice w zajęciach uczestniczą bez dzieci. W trakcie trwania warsztatu nie zapewniamy dzieciom opieki.

Udział w nich jest bezpłatny.

Rodzice zainteresowani wzięciem udziału w warsztacie zapraszamy do przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres warsztaty@fdds.pl lub na fax nr 22 672 65 86. Każdy rodzic wyrażający chęć uczestnictwa w warsztacie zostanie zaproszony na spotkanie kwalifikacyjne przed warsztatem.

Formularz zgłoszeniowy Trening Skutecznego Rodzica

Plakat