Uwagi FDDS do projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

25/05/2018

Uwagi Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę do projektu z dn. 20 kwietnia 2018 r. Ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw.

 

 

Pliki do pobrania