Wspieranie dzieci w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz ich rodziców

Jesteś empatyczny/a i lubisz pomagać? Jesteś pozytywnie nastawiony/a do życia i masz ochotę obdzielić swoim czasem i energią potrzebujących? Przyłącz się do nas!

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) oraz Polpharma zapraszają wolontariuszy do udziału w programie Wyspa Spokojnych Rodziców, którego celem jest wspieranie dzieci wymagających długoterminowej i specjalistycznej opieki w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz ich rodziców.

Do zadań wolontariusza będą należały cotygodniowe dwugodzinne wizyty w klinice rehabilitacji neurologicznej CZD. W ramach wizyt na oddziale wolontariusz będzie m.in.:

  • organizować dzieciom w różnym wieku czas wolny – zwłaszcza popołudniami i w weekendy,
  • planować i prowadzić zajęcia dla dzieci, np. plastyczne, edukacyjne, ruchowo-muzyczne i inne,
  • wspierać dzieci i rodziców przebywających na oddziale,
  • a ponadto – pomagać w czasie wycieczek i wyjazdów dzieci poza oddział.

Szukamy osób, które są:

– pełnoletnie,
– odpowiedzialne i gotowe zaangażować się w wolontariat na rok,
– energiczne, pozytywnie nastawione do życia,
– kreatywne, pełne pomysłów,
– otwarte, gotowe na nowe wyzwania,
– empatyczne, życzliwe,
– taktowne i dyskretne,
– dobrymi organizatorami,
– niekarane.

Co oferujemy wolontariuszom:

– szkolenie wprowadzające i przygotowujące do odbywania wizyt na oddziale,
– wsparcie merytoryczne i psychologiczne w czasie wolontariatu,
– możliwość zaangażowania się w różnorodne zadania,
– możliwość rozwoju przy wsparciu specjalistów,
– zdobycie cennego doświadczenia i zwiększenie kompetencji,
– ubezpieczenie OC,
– zaświadczenie o wolontariacie.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz życiorysu na adres wolontariusz@fdds.pl. Formularz znajduje się poniżej.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać dzwoniąc pod numer 22 616 16 69 oraz pisząc
na adres wolontariusz@fdds.pl.

Formularz aplikacyjny