Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Przekaż swój 1% i daj dzieciom siłę!

Każdego dnia w Polsce dzieci doświadczają wykorzystywania seksualnego. Od 30 lat konsekwentnie, na wielu obszarach działamy na rzecz zapobiegania wykorzystywania seksualnego najmłodszych.

Wykorzystywanie seksualne dzieci to temat bulwersujący,  trudny  do  rozmowy,  powodujący strach, wściekłość i bezsilność. Na poziomie społecznym to wciąż temat tabu. Według naszych badań aż 7% dzieci w Polsce doświadczyło wykorzystania seksualnego z kontaktem fizycznym. Te dane jednak nie opisuję realnej skali zjawiska, gdyż dzieci rzadko ujawniają doświadczenia wykorzystywania. Ukrywają ten fakt ze strachu przed sprawcą, z bezsilności, myśląc że nic i nikt nie może im pomóc, ale też aby „chronić” bliskich, nie sprawiać im zawodu, nie dokładać problemów.

Większość przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci ma miejsce w ich domu. 80-95% sprawców wykorzystywania seksualnego dzieci to osoby z bliskiego otoczenia dziecka, obdarzane przez dziecko zaufaniem, od których dziecko jest w pełni zależne. Często są to członkowie rodziny lub sąsiedzi oraz osoby powszechnie uznawane za autorytety. Problem ten nie dotyczy jedynie rodzin z tzw. marginesu społecznego. Wykorzystywanie seksualne dziecka może mieć miejsce w każdej rodzinie, w każdym środowisku, w każdej grupie społecznej – bez wyjątku.

Wykorzystywanie seksualne dziecka niemal zawsze ma trwały wpływ na rozwój psychiczny dzieci, na ich funkcjonowanie w relacjach, szczególnie tych z najbliższymi. Konsekwencje traumatycznych przeżyć z dzieciństwa mogą mieć wpływ na całe dorosłe życie. Tylko świadomość tego, jak niszczące są to doświadczenia i zapewnienie skrzywdzonemu dziecku specjalistycznego wsparcia mogą złagodzić wpływ takiego zranienia. 

Dlaczego warto przekazać nam 1%?

Od 30 lat chronimy dzieci przed krzywdzeniem i pomagamy tym, które doświadczyły przemocy i wykorzystania seksualnego. Jesteśmy jedyną organizacją w Polsce, która kompleksowo zajmuje się problematyką wykorzystywania seksualnego dzieci. Prowadzimy sieć Centrów Pomocy Dzieciom – specjalistycznych placówek, w których krzywdzone i wykorzystywane seksualnie dzieci otrzymują kompleksową i bezpłatną pomoc. Są to jedyne tego typu placówki w Polsce.

Dzięki Twojemu 1% podatku dzieci po doświadczeniach wykorzystywania seksualnego otrzymają od nas bezpłatną pomoc psychologiczną, prawną i medyczną. Otoczymy je opieką i wsparciem. Pomożemy odbudować poczucie wartości i zaufania do świata i osób dorosłych.

Pomóż nam działać!

Wpisz w deklarację podatkową 

KRS 0000 20 44 26.

Przekaż 1% i daj dzieciom siłę!

Każde dziecko zasługuje na dzieciństwo wolne od przemocy

Skopiuj numer KRS