Wspólna akcja gdańskiej policji oraz Centrum Interwencji Kryzysowej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę na temat przeciwdziałania przestępstwom seksualnym

12/07/2018

Gdańska policja oraz Centrum Interwencji Kryzysowej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę podczas wakacji przeprowadzą kolejną wspólną kampanię edukacyjną i prewencyjną na temat przeciwdziałania przestępstwom seksualnym.

Czas wakacji sprzyja zawieraniu nowych znajomości, poznawaniu innych środowisk czy kultur. Ważne jest, by podczas tego okresu zachować określone zasady bezpieczeństwa, co będzie sprzyjać wakacyjnemu relaksowi. Nawiązywanie nowych kontaktów towarzyskich oraz wchodzenie w nieznane wcześniej grupy rówieśnicze może zwiększać ryzyko przestępstw, m.in. seksualnych. Chcąc przeciwdziałać tego typu zjawiskom, policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku wspólnie z Centrum Interwencji Kryzysowej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, podczas wakacji przeprowadzą kampanię informacyjną zwiększającą świadomość bezpieczeństwa osobistego wypoczywających.

Policjanci oraz wolontariusze fundacji rozpoczną akcję już w piątek, 13 lipca, w okolicach molo w Brzeźnie, kolportażem tematycznych wlepek wśród wypoczywających nad zatoką turystów, mieszkańców oraz przekażą materiały do lokali rozrywkowych w mieście. Funkcjonariusze policji oraz wolontariusze fundacji będą przekazywać informacje, m.in. na temat konsekwencji nadużywania alkoholu czy innych środków psychoaktywnych oraz niebezpiecznych form ich serwowania. Dodatkowo, podczas kampanii młode osoby będą zachęcane do stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa, takich jak wychodzenie na imprezy z zaufanymi osobami, nieprzyjmowanie napojów od nowo poznanych osób czy schematu postępowania w sytuacji, gdy czują, że tracą kontrolę nad swoim zachowaniem.

Organizatorzy akcji kładą duży nacisk na uświadomienie społeczeństwu, że nie ma usprawiedliwienia na przemoc seksualną oraz zachęcają do zgłaszania spraw na policję i w razie potrzeby do kierowania się do Centrum Interwencji Kryzysowej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Więcej informacji na stronie: facebook.com/cik.fdds