Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Wyślij list do Prezydenta Andrzeja Dudy!

Otrzymaliśmy z kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy projekt ustawy dotyczącej systemowej analizy śmiertelnych przypadków krzywdzenia dzieci w Polsce — odpowiednika Serious Case Review. W przyszłym tygodniu planowane jest również posiedzenie grupy roboczej, do której zostaliśmy zaproszeni i dołączy reprezentacja naszej Fundacji. Dziękujemy za Wasze wsparcie i wszystkie 1893 wysłane listy do Prezydenta — jesteśmy pewni, że nasze wspólne działanie w słusznej sprawie sprawiło, że robimy duży i kolejny krok w zapewnieniu dzieciom systemowej ochrony.

RAZEM DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ

 

Każda śmierć dziecka to ogromna tragedia - tym większa, jeśli następuje z rąk opiekunów. Świadomość skali i uwarunkowań nienaturalnych przyczyn śmierci dzieci to pierwszy i konieczny!!! krok w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony życia najmłodszych. Dzisiaj, 17 marca mija 600 dni od daty, kiedy nasza petycja - podpisana przez ponad 22000 obywateli - została zarejestrowana w Kancelarii Prezydenta. Serious Case Review to kluczowa procedura stosowana w wielu krajach, która pozwala zrozumieć procesy doprowadzające do śmierci dzieci w wyniku maltretowania i/lub zaniedbania. Wnioski z takich analiz służą opracowaniu działań prewencyjnych i usprawnieniu współpracy interdyscyplinarnej lokalnych profesjonalistów i organizacji, ukierunkowanej na ochronę i wspieranie dzieci i zapobieganie kolejnym tragediom. 

Chcemy uświadomić Prezydenta Andrzeja Dudę, jak wielkie jest oczekiwanie społeczne, aby wniósł do Sejmu projekt ustawy dotyczący systemowej analizy śmiertelnych przypadków krzywdzenia dzieci w Polsce. Dlatego przygotowaliśmy wzór listu, który możesz wysłać za pomocą formularza.

Do treści wiadomości zostanie automatycznie dodana stopka: Z poważaniem, Imię, Nazwisko, Twój e-mail. 

Jeśli otrzymasz odpowiedź, daj nam znać przesyłając ją na adres: rzecznictwo@fdds.pl

 

Treść listu
 

Panie Prezydencie,

Ponad półtora roku temu otrzymał Pan petycję o podjęcie inicjatywy ustawodawczej wprowadzającej w Polsce procedurę badania śmiertelnych przypadków krzywdzenia dzieci, wzorem systemu Serious Case Review, obowiązującego w wielu krajach świata. W ramach modelowej analizy grupa ekspertów dokładnie bada, jakie luki prawne, faktyczne, np. w dostępnych zasobach ludzkich, przygotowaniu merytorycznym do pracy zaistniały w sprawie i doprowadziły do tego, że specjaliści nie zauważyli oznak krzywdzenia bądź nie zareagowali na nie. Koszt tej procedury wobec możliwości uratowania kolejnych dzieci przed śmiercią nie jest znaczący. Wiem, że podjął Pan prace nad projektem ustawy. Do dnia dzisiejszego projekt nie wpłynął jednak do Sejmu. Dzieci giną, często z rąk bliskich. Ile z nich musi jeszcze umrzeć? Nie możemy dłużej czekać!

Domagam się realizacji petycji Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę z dnia 24 lipa 2019 roku, popartej podpisami tysięcy obywateli i wniesienia do Sejmu projektu ustawy wprowadzającej procedurę badania śmiertelnych przypadków krzywdzenia dzieci w Polsce. W ramach ustawowej możliwości dostępu do informacji publicznej oczekuję odpowiedzi, na jakim etapie są prace i kiedy jest planowane złożenie projektu w Parlamencie.

Jak można nas wesprzeć?

Twoja darowizna sprawia, że możemy pomóc kolejnemu dziecku

umożliwia odebranie połączenia w 116 111 - telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży

Wspieraj nas

sprawia, że psycholog i prawnik będą mogli przygotować dziecko do przesłuchania

Wspieraj nas

pozwala nam rozpocząć terapię dziecka, które doświadczyło przemocy

Wspieraj nas