Wystąpienie FDDS do Ministra Sprawiedliwości

20/11/2017

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości zwróciła uwagę na niezgodną z prawem praktykę polegającą na odczytywaniu złożonych zeznań i odbieraniu podpisu na protokole od małoletniego świadka przesłuchiwanego w trybie art. 185a albo 185b kodeksu postępowania karnego.

Z obserwacji Fundacji, uzyskiwanych m.in. poprzez prowadzenie w Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci, konsultacji z rodzicami dzieci krzywdzonymi oraz kontaktu z profesjonalistami z całej Polski, wynika, że osoby uczestniczące w przesłuchaniach dzieci prowadzonych w tzw. przyjaznym trybie odczytują małoletnim złożone przez nich zeznania oraz odbierają od nich podpis na protokole przesłuchania. Fundacji znane są przypadki gdy np. 9-letniej ofierze przestępstwa zgwałcenia odczytywane były złożone przez nią uprzednio obszerne zeznania w zakresie wykorzystania seksualnego.

 

Wskazane sytuacje stanowią wadliwą praktykę, niezgodną z:

  • regulacjami kodeksu postępowania karnego (przesłuchanie dziecka przeprowadza sąd na posiedzeniu. Protokół z posiedzenia podpisuje wyłącznie przewodniczących oraz protokolant)
  • założeniami przyjaznego trybu przesłuchiwania dzieci (odczytywanie dziecku złożonych przez niego zeznań oraz odbieranie podpisu na protokole przesłuchania stanowi przejaw wtórnej traumatyzacji dziecka, przed którą).

 

Mając na uwadze ochronę małoletnich ofiar i świadków przestępstw, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, zwróciła się z prośbą do Pana Ministra o uwrażliwienie prezesów sądów, a za ich pośrednictwem przewodniczących wydziałów i sędziów, o właściwym sposobie sporządzania protokołów z czynności przesłuchania świadka prowadzonego w trybie art. 185a albo 185b kodeksu postępowania karnego.

Pliki do pobrania