Zapraszamy do zapoznania się z raportem z działalności Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 za 2017 rok

16/07/2018

82 454 odebrane połączenia telefoniczne, 7319 odpowiedzi na wiadomości online, 183 interwencje w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia dziecka. Tak w liczbach możemy podsumować pracę zespołu Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 w 2017 roku.

 

116 111 to bezpłatny, ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Został uruchomiony w 2008 roku zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej o rezerwacji numeru 116 111 w krajach Unii Europejskiej na potrzeby działania telefonów zaufania dla dzieci.

Konsultanci Telefonu Zaufania 116 111 wspierają dzieci i młodzież w poszukiwaniu w ich środowisku takich dorosłych, którym mogą zaufać i na nich liczyć. Podczas  rozmów poruszane są liczne problemy, z którymi stykają się młodzi ludzie. Większość tematów poruszanych podczas rozmów dotyczy: zdrowia psychicznego i psychospołecznego, relacji rówieśniczych, rodziny, przemocy i krzywdzenia, seksualności i dojrzewania. Jeżeli dochodzi do sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dzwoniących, konsultanci podejmują natychmiastową interwencję, co umożliwia porozumienie z Komendą Główną Policji. Podejmowane są również wspólne działania z lokalnymi instytucjami pomocowymi i placówkami oświatowymi w całej Polsce.

Szczegółowe dane dotyczące działalności Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży dostępne na stronie: https://fdds.pl/wp-content/uploads/2016/05/Raport-z-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-Telefonu-Zaufania-dla-Dzieci-i-M%C5%82odzie%C5%BCy-2017.pdf

4 Udostępnień

Pliki do pobrania