Zapraszamy na 11. Ogólnopolską Konferencję “Ostrożnie – dziecko! – Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”

9/05/2018

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Prezydent m.st. Warszawy oraz Zakład Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego serdecznie zapraszają na 11. Ogólnopolską Konferencję „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”, która odbędzie się już 13 czerwca w Warszawie.

Konferencja poświęcona będzie problematyce zapobiegania przemocy i zaniedbaniu małych dzieci, w tym wsparciu rodziców w trudnych sytuacjach. Podczas konferencji uczestnicy będą mogli wziąć udział w sesjach wykładowych prowadzonych przez polskich i zagranicznych ekspertów.

Zarejestruj się >>

Adresaci: profesjonaliści mający kontakt z rodzinami z małymi dziećmi (do 6. roku życia) m.in. lekarze, położne, pielęgniarki, pracownicy żłobków i przedszkoli, pracownicy socjalni, psychologowie, asystenci rodzin oraz przedstawiciele władz centralnych, regionalnych i lokalnych odpowiedzialnych za politykę społeczną.
Termin: 13.06.2018 r.
Miejsce: Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przy ul. Księcia Trojdena 2a w Warszawie.
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: godz. 9.00-16.40, 1 dzień.
Cele: zwiększenie wiedzy profesjonalistów z zakresu czynników ryzyka krzywdzenia małych dzieci, metod pracy z rodzinami ryzyka, zapoznanie z przykładami dobrych praktyk w zakresie ochrony małych dzieci przed przemocą, stworzenie okazji do wymiany poglądów i doświadczeń, zintegrowanie środowiska profesjonalistów zaangażowanych w ochronę najmłodszych dzieci przed krzywdzeniem.

Konferencja jest realizowana w ramach projektu: From policy to reality – shifting attitudes and practices from corporal punishment to safeguarding children, nr JUST/2015/RDAP/AG/CORP/9175 realizowanego przy wsparciu finansowym z programu Rights, Equalityand Citizenship (REC) (2014-2020) Unii Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za treści prezentowane podczas konferencji ponosi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, treść ta w żaden sposób nie może zostać uznana za wyraz poglądów Komisji Europejskiej.