Zaproszenie z dn. 20.11.2020 r. do składania ofert na zaprojektowanie, zbudowanie i uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej na dachu Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie, ul. Przybyszewskiego 20/24

20/11/2020

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie, zbudowanie i uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej na dachu budynku Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie przy ul. Przybyszewskiego 20/24

Informacja o zamówieniu

1. Zamawiający:

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
NIP 113-07-25-676
KRS 0000204426
tel.: +48 22 616 02 68
www.fdds.pl

2. Przedmiot zamówienia:

Załącznik:
Zaproszenie do składania ofert – elektrownia fotowoltaiczna CPD Warszawa.pdf