Zapytanie ofertowe na realizację badania

24/07/2018

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ogłasza zapytanie ofertowe nr 1/MS/2018 na realizację ogólnopolskiego reprezentatywnego badania uczniów w wieku 11-17 lat (N=1000) na temat doświadczeń wiktymizacyjnych i ich uwarunkowań.

Badanie zostanie zrealizowane na reprezentatywnej próbie N=1000 dzieci i młodzieży w wieku 11-17 lat, wśród uczniów 35-40 szkół, w co najmniej 8 województwach.

Realizacja badania: ankieta na laptopie lub tablecie Audio-CASI, czas trwania wypełniania ankiety: ok. 20-25 min, przygotowana przez FDDS.

 

Ofertę należy przesłać do dnia 1.08.2018 r., do godz. 15:59.

 

Szczegóły: Zapytanie ofertowe SIWZ_MS_1_2018

Załączniki:

– oświadczenie o braku powiązań,

– wzór umowy.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Pliki do pobrania