Zapytanie ofertowe na remont budynku – ANULOWANE

24/07/2017

Zapytanie ofertowe zostało anulowane: https://fdds.pl/uniewaznienie-zapytania-ofertowego-remont-budynku/

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń lokalu użytkowego należącego do Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę,  położonego przy ul. Przybyszewskiego 20/24 w Warszawie. Szczegóły zapytania zamieszczone są w załącznikach.

Oferty można składać do dnia 14 sierpnia 2017 r.

Szczegóły: pełna treść zapytania ofertowego

Dodatkowe załączniki:
oświadczenie wykonawcy o braku powiązań
projekt architektoniczny
opis architektoniczny
rysunki
projekt budowlano-wykonawczy