Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

21/07/2017

na reprezentatywne badanie uczniów na temat kontaktu dzieci i młodzieży ze szkodliwymi treściami

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na reprezentatywne badanie uczniów na temat kontaktu dzieci i młodzieży ze szkodliwymi treściami zostaje unieważnione.

 

UZASADNIENIE

Przyczyną unieważnienia postępowania jest błędna kalkulacja kryteriów oceny ofert: kryterium nr 2 – Doświadczenie oferenta:

Jest: D = (Dmax : D0) x 40

Powinno być: D = (D0 ; Dmax) x 40.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że niezwłocznie ogłosi ponowne postępowanie o zamówienia na reprezentatywne badanie uczniów na temat kontaktu dzieci i młodzieży ze szkodliwymi treściami.

Pliki do pobrania