Zgłoś kandydata do Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman!

14/02/2019

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oraz Fundacja Zeszytów Literackich w 2011 roku ustanowiły Nagrodę im. Aliny Margolis-Edelman dla osób zasłużonych w działalności na rzecz pomocy dzieciom.

 

Dla kogo jest nagroda?
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów – osób zaangażowanych społecznie lub zawodowo w pomoc dzieciom.
Kandydatami mogą być wolontariusze lub pracownicy organizacji pozarządowych, sektora oświaty, służby zdrowia, opieki społecznej, wymiaru sprawiedliwości – nauczyciele, psychologowie, pedagodzy i edukatorzy, lekarze i pielęgniarki, asystenci społeczni, sędziowie, policjanci, etc.

ZOBACZ DOTYCHCZASOWYCH LAUREATÓW 

Jak zgłosić kandydatów do Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman?

Kandydatów do Nagrody należy zgłaszać na adres e-mail: nagroda@fdds.pl. Zgłoszenia mogą nadsyłać osoby prywatne, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe i samorządowe. Zgłoszenie kandydata do Nagrody powinno zawierać:
•    Wypełniony wniosek zgłoszeniowy na temat działalności kandydata na rzecz pomocy dzieciom krzywdzonym i jego osiągnięć.
•    CV kandydata.

Dokumenty konieczne do zgłoszenia kandydata znajdują się poniżej.

Na zgłoszenia czekamy do 5 kwietnia 2019 r.

Więcej informacji >>

0 Udostępnień

Pliki do pobrania