Znamy laureata stypendium im. Hesia Gumprichta 2017!

6/02/2017

Tegorocznym laureatem Stypendium im. Hesia Gumprichta dla uzdolnionej młodzieży został Jakub Haliniak z Dąbrowy Chełmińskiej.

Kuba ma 12 lat i jest wszechstronnie uzdolniony. Mimo młodego wieku, realizuje program dwóch szkół: podstawowej oraz muzycznej. Występuje jako skrzypek, solo lub z zespołem kameralnym, oraz otrzymuje liczne nagrody i wyróżnienia na ogólnopolskich konkursach muzycznych.

Interesuje się matematyką, przyrodą i sportem oraz udziela charytatywnie grając w m.in. szpitalach czy ośrodkach kultury. Jest także wiceprzewodniczącym samorządu uczniowskiego w szkole muzycznej i zapalonym skautem.

Stypendium w wysokości 10 000 zł przeznaczy m.in. na udział w warsztatach dla skrzypków, zakup nowych strun, metronomu, a także zakup sprzętu potrzebnego skautom i sportowcom, aby mógł rozwijać swoje umiejętności w również w tych dziedzinach.

Jakubie, gratulujemy!

____

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od 2016 r. przyznaje stypendium im. Hesia Gumprichta uzdolnionym dzieciom, które – dzięki przekazanym świadczeniom pieniężnym – mają szansę rozwijać swój talent.

Fundusz założycielski stypendium przekazała fundacji Hanna Gumpricht, by uczcić pamięć swojego brata, który zginął jako 11-letni chłopiec wywieziony przez Niemców z łódzkiego getta.

Więcej informacji o stypendium na: https://fdds.pl/oferta/stypendium-im-h-gumprichta/