Znamy laureatkę stypendium im. Hesia Gumprichta 2020!

4/06/2020

Tegoroczną laureatką Stypendium im. Hesia Gumprichta
dla uzdolnionej młodzieży została Amelia Kmita.

Amelia jest 13-letnią wybitnie uzdolnioną uczennicą Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie w klasie wiolonczeli. Laureatką wielu konkursów i nagród.

Stypendium chce przeznaczyć m.in. na zakup drugiej wiolonczeli tzw. roboczej, smyczka lutniczego oraz na udział w konkursach i  kursach wiolonczelowych, które pomogą w rozwijaniu talentu.

Amelio, serdecznie gratulujemy!

____

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od 2016 r. przyznaje stypendium im. Hesia Gumprichta uzdolnionym dzieciom, które dzięki przekazanym świadczeniom pieniężnym mają szansę rozwijać swój talent.

Fundusz założycielski stypendium przekazała fundacji Hanna Gumpricht, by uczcić pamięć swojego brata, który zginął jako 11-letni chłopiec wywieziony przez Niemców z łódzkiego getta.

Więcej informacji o stypendium na: https://fdds.pl/oferta/stypendium-im-h-gumprichta/