Bezpośrednie konsekwencje wykorzystywania seksualnego dzieci, William N. Friedrich – Vol. 11 Nr 4 O wykorzystywaniu seksualnym i zachowaniach seksualnych dzieci (41)

6/05/2016

Objawy stwierdzane u dzieci i nastolatków, ofiar wykorzystywania seksualnego, często mają charakter ogólny i nie różnią się od objawów innych traumatycznych przeżyć, powodujących u dziecka napięcie i niepokój. Ale istnieją też objawy specyficzne, takie jak nietypowe zachowania seksualne i przejawy stresu pourazowego (PTSD). W tym artykule przedstawione zostaną pokrótce najnowsze ustalenia badawcze na temat bezpośrednich (short-term) konsekwencji wykorzystywania seksualnego dzieci.

Pliki do pobrania