Akcja SMS
2  /  2

Akcja SMS na rzecz dzieci

Od teraz działania Fundacji na rzecz dzieci można wspierać wysyłając SMS. Każdy SMS pozwoli odebrać więcej połączeń od dzieci w bezpłatnym Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111.