Pomóż zbudować Centrum Pomocy Dzieciom
3  /  4

Razem budujemy Centrum Pomocy Dzieciom!

Chcemy utworzyć w Warszawie pierwszą w Polsce placówkę zapewniającą kompleksową pomoc dzieciom-ofiarom wykorzystywania seksualnego, przemocy fizycznej i innych poważnych przestępstw.