Dzieci cudzoziemskie bez opieki (ang. separated children)

10/05/2016

Dzieci cudzoziemskie bez opieki to osoby poniżej 18. roku życia, które przebywają poza krajem swego pochodzenia i są oddzielone od obojga rodziców lub prawnego opiekuna.
Niektóre dzieci pozostają same, podczas gdy inne mogą mieszkać z członkami dalszej rodziny. Wszystkie dzieci bez opieki są uprawnione do ochrony zapewnionej dzięki szerokiemu spektrum międzynarodowych i krajowych aktów prawnych. Dzieci te mogą szukać azylu ze względu na obawę przed prześladowaniami lub brak ochrony na skutek naruszania praw człowieka, konfliktu zbrojnego lub sytuacji politycznej w kraju, z którego pochodzą. Mogą być ofiarami handlu ludźmi, wykorzystywania seksualnego czy innego rodzaju wykorzystywania. Dzieci te mogły także przybyć do Europy, aby uciec przed złymi warunkami życia.

Statement of good practice [Zasady dobrej praktyki] (2004), Save the Children, UNHCR.