Familienzentren (ośrodki rodzinne) w kraju związkowym Nadrenia Północna–Westfalia (NRW), Niemcy, Tim Krüger – Vol. 12 Nr 2 Kompendium inspirujących praktyk. Wczesna interwencja i profilaktyka w działaniach na rzecz wspierania rodziny i rodzicielstwa

6/05/2016

W 2006 roku rząd kraju związkowego Nadrenia Północna–Westfalia rozpoczął stopniowy proces przekształcania 9 000 istniejących ośrodków opiekuńczo–edukacyjnych dla dzieci w certyfikowane ośrodki rodzinne, których do roku 2012 miało powstać 3 000. Familienzentren (ośrodki rodzinne) pełnią rolę punktów łącznikowych gromadzących różne dostępne lokalnie usługi na rzecz dziecka i rodziny rozwijające umiejętności rodzicielskie i sprzyjające godzeniu życia zawodowego i rodzinnego. Przekształcenie przebiega na zasadzie kontroli wyników, proces certyfikacyjny nakłada ścisłe uregulowania na działalność ośrodków, a ośrodek może funkcjonować pod nazwą Familienzentrum NRW jeśli otrzymał znak jakości będący wynikiem zewnętrznej ewaluacji. Przekłada się to także na prawo do wsparcia finansowego.
Organizacja zgłaszająca: Uniwersytet Duisburg–Essen, Niemcy.
Dane kontaktowe: Tim Krüger, Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Duisburg–Essen: t.krueger@uni-due.de

Pliki do pobrania