Kazirodztwo (ang. incest)

10/05/2016

 

Kazirodztwo to kontakty seksualne między osobami, które są do tego stopnia spokrewnione bądź spowinowacone ze sobą, że zawarcie przez nie związku małżeńskiego byłoby prawnie niedopuszczalne lub obyczajowo zabronione.

UNICEF

 

Kazirodztwo – obcowanie płciowe w stosunku do wstępnego, zstępnego, przysposobionego,
przysposabiającego, brata lub siostry (…).

Kodeks karny (2003), art. 201, Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553.