Krzywdzenie instytucjonalne (ang. institutional abuse)

10/05/2016

 

Krzywdzenie instytucjonalne to każdy system, program, działanie, procedura lub indywidualna interakcja z dzieckiem w opiece instytucjonalnej, która nadużywa, zaniedbuje, lub jest szkodliwa dla zdrowia, bezpieczeństwa lub dobrego stanu emocjonalnego i fizycznego dziecka, lub która w jakikolwiek inny sposób wykorzystuje albo też narusza podstawowe prawa dziecka.
Gil E. (1982), Institutional abuse of children in out-of-home care, „Child & Youth Services”, vol. 4/1-2.
Krzywdzenie instytucjonalne odnosi się do krzywdzenia dziecka przez pracownika instytucji opieki, szkodliwych praktyk funkcjonujących w instytucji lub niewłaściwych postaw społeczeństwa, dotyczących opieki instytucjonalnej. Kategorie krzywdzenia instytucjonalnego to: urazy nieprzypadkowe, wykorzystywanie seksualne, nie zapewnienie odpowiedniej opieki, krzywdzenie emocjonalne, niemoralne zachowania personelu, szkodliwe ograniczenia nakładane na dziecko, celowe powodowanie niepowodzeń dziecka lub upokarzanie go.
Rindfleisch N., Rabb J. (1984), How much of a problem is resident mistreatment in child welfare institutions, „Child Abuse and Neglect”, vol. 8.