Pedofilia (ang. paedophilia)

10/05/2016

 

Pedofilia to zaburzenie preferencji seksualnych, w którym obiektem seksualnym jest dziecko, które nie wkroczyło jeszcze w okres dojrzewania, zazwyczaj poniżej 13. roku życia


Redefining the Jargon. Sexual Abuse of Children, Child Pornography and Paedophilia on the Internet: An International challenge (1999), UNESCO, Paris.

Pedofilia – popęd płciowy do osobników nie posiadających drugo- i trzeciorzędowych cech płciowych. Statystycznie występuje częściej u mężczyzn niż kobiet.
Diagnostic and Statistical Manual – DSM IV [Klasyfikacja DSM-IV Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego], American Psychiatric Association (APA).