Praca dzieci w świetle koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, norm ją regulujących oraz wytycznych sprawozdawczości pozafinansowej, Jacek Dymowski – Vol. 14 Nr 2 Komercyjne krzywdzenie dzieci

5/05/2016

W artykule przedstawiono i przeanalizowano praktyczne aspekty wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności w kontekście przeciwdziałania łamaniu praw człowieka, w szczególności wykorzystywania pracy dzieci. Publikacja jest próbą przybliżenia i wstępnej oceny dostępnych narzędzi. Przeanalizowano Zasady UN Global Compact,normę PN-ISO 26000 oraz wytyczne raportowania Global Reporting Initiative (GRI).
Publikacja ma również na celu zainicjowanie konstruktywnego dialogu o ich praktycznym wykorzystaniu w Polsce między środowiskami zajmującymi się obroną praw dzieci, środowiskami akademickimi oraz biznesem

W artykule przedstawiono i przeanalizowano praktyczne aspekty wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności w kontekście przeciwdziałania łamaniu praw człowieka, w szczególności wykorzystywania pracy dzieci. Publikacja jest próbą przybliżenia i wstępnej oceny dostępnych narzędzi. Przeanalizowano Zasady UN Global Compact,normę PN-ISO 26000 oraz wytyczne raportowania Global Reporting Initiative (GRI). Publikacja ma również na celu zainicjowanie konstruktywnego dialogu o ich praktycznym wykorzystaniu w Polsce między środowiskami zajmującymi się obroną praw dzieci, środowiskami akademickimi oraz biznesem

Pliki do pobrania