Przemoc fizyczna wobec dzieci, Szymon Wójcik – Vol. 11 Nr 2 Krzywdzenie dzieci. Analiza zjawiska (39)

6/05/2016

Celem niniejszego artykułu jest przeglądowe przedstawienie złożonego problemu społecznego, jakim jest przemoc fizyczna wobec dzieci. Poruszono w nim problemy definicyjne, aspekty prawne, jak również różne podejścia do oszacowania skali problemu. W artykule można znaleźć odwołania do większości znaczących badań ilościowych na temat przemocy fizycznej, jakie przeprowadzano w Polsce w ostatniej dekadzie. W oparciu o literaturę problemu rozważane są czynniki, jakie mogą wpływać na powstawanie przemocy oraz negatywne konsekwencje, jakie niesie ona ze sobą dla dzieci.

Pliki do pobrania