Aktualności

13.10.2017

Konsultacje i warsztaty nt. seksualności

Seksualność jest obszarem powstawania mitów, zafałszowań i społecznego tabu. W odpowiedzi na ważną społeczną potrzebę rzetelnej wiedzy nt. seksualności, Centrum Interwencji Kryzysowej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku, uruchomiło bezpłatną ofertę wsparcia psychoseksualnego dla młodzieży i rodzin.

więcej