Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Podpisz apel o włączenie praw dziecka w priorytety polskiej prezydencji w UE

Petycja do Ministra Zdrowia o rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie wsparcia telefonicznego i online dla dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym!

Apel o włączenie praw dziecka w priorytety polskiej prezydencji w UE

Sz. P.

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,

Mija 20 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wydarzenie to nie tylko stanowiło zwieńczenie wieloletnich starań o stanie się częścią wspólnoty, która napisała nową historię naszego naznaczonego cierpieniami kontynentu, ale także otworzyło przed polskimi dziećmi możliwości niedostępne dla poprzednich pokoleń.

Przez te lata zmieniła się także sama Polska. Nasz system prawny, powoli acz konsekwentnie, uczy się stawiać dobro dzieci w centrum. Wyrazem tych starań było niemal jednogłośne uchwalenie przez  Parlament Rzeczypospolitej Polskiej tzw. ustawy Kamilka w lipcu ubiegłego roku.

Ustawa wymaga, aby instytucje i organizacje, które pracują z dziećmi, przyjęły odpowiednie procedury reagowania na każdy przypadek krzywdzenia dziecka, ustaliły normy godnego i bezpiecznego traktowania dzieci oraz zweryfikowały swój personel pod kątem niekaralności.

Nadeszła pora, aby Polska – kraj, który ma wielkie zasługi w zakresie praw dzieci, m.in. jako inicjator Konwencji o Prawach Dziecka - objęła rolę lidera prawnej ochrony dzieci na kontynencie europejskim. Warto, byśmy podzielili się z innymi państwami nowoczesnym rozwiązaniem, jakim są standardy ochrony dzieci.

Apelujemy, aby prawa i bezpieczeństwo dzieci znalazły się wśród priorytetów Polski w ramach prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, a także by były jednym z podstawowych kierunków działań naszego kraju we Wspólnocie, m.in. poprzez zainicjowanie w trakcie przyszłorocznej prezydencji wydania przez Radę Unii Europejskiej rekomendacji dla wszystkich państw członkowskich wdrożenia standardów ochrony dzieci do ich porządków prawnych.

Polska powinna odważnie wytyczać nowe ścieżki ochrony dzieci dla całego kontynentu i z dumą promować przyjęte w naszym kraju rozwiązania.

Apel podpisały organizacje:

 • Stowarzyszenie Moc Wsparcia (Sosnowiec)
 • Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA (Głogów)
 • Fundacja NON LICET Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie (Wrocław)
 • Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL (Rzeszów)
 • Niebieska Linia IPZ (Warszawa)
 • Fundacja Polki Mogą Wszystko (Warszawa)
 • Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki (Białystok)
 • Fundacja Słonie na Balkonie (Łódź)
 • Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci (Krosno)
 • PSAR - Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin (Rzeszów)
 • Fundacja Sempre a Frente (Lublin)
 • Grudziądzkie Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie Homini (Grudziądz)
 • Fundacja Mały Duży Człowiek (Łęczyca)
 • Fundacja Dziecko w Centrum (Poznań)
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie Arka (Olsztyn)
 • Fundacja To Ja - Dziecko (Kraków)
 • Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH (Częstochowa)
 • Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” (Warszawa)
 • Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej (Warszawa)
Dziękujemy za podpisy
Już osób podpisało apel.
Brakuje jeszcze podpisów do .

Jak można nas wesprzeć?

Twoja darowizna sprawia, że możemy pomóc kolejnemu dziecku

wspiera przygotowanie dziecka do przesłuchania

Wspieraj nas

wspiera edukację dzieci w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu

Wspieraj nas

wspiera terapię dziecka, które doświadczyło przemocy

Wspieraj nas