Contact details for donors

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (Empowering Children Foundation)
12/25 Mazowiecka
00-048 Warsaw

tel. 22 389 52 72

email: przyjaciel@fdds.pl

Bank account:
Bank PEKAO SA 47 1240 6218 1111 0010 2833 9365
IBAN PL 47 1240 6218 1111 0010 2833 9365
SWIFT PKOPPLPW