Pomoc telefoniczna

8/05/2016

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę świadczy bezpłatną pomoc telefoniczną dla dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia, opieki i ochrony oraz rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w sprawie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności.

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla dzieci i młodzieży, zapewnia dzwoniącym możliwość dzielenia się troskami, rozmawiania o sprawach dla siebie ważnych oraz wsparcia w trudnych sytuacjach

Formy pomocy: konsultacje telefoniczne  i online, interwencje podejmowane w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, działania edukacyjne i informacyjne;

Kontakt:
bezpłatny numer telefonu (dostępny ze wszystkich telefonów stacjonarnych i komórkowych): 116 111
7 dni w tygodniu w godzinach 12.00-2.00

więcej informacji i kontakt online przez stronę www.116111.pl

116111_logo_v2

 

Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych.

Formy pomocy: konsultacje telefoniczne i online w sytuacjach związanych z problemami rodziców/opiekunów i nauczycieli z podejrzeniem lub stwierdzeniem doświadczania przez dzieci i młodzież agresji i przemocy w szkole, cyberprzemocy i zagrożeń związanych z nowymi technologiami, wykorzystywania seksualnego, kontaktu z substancjami psychoaktywnymi, uzależnień, depresji, myśli samobójczych lub zaburzeń odżywiania;

Kontakt:

bezpłatny numer telefonu (dostępny ze wszystkich telefonów stacjonarnych i komórkowych): 800 100 100

od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-15.00
więcej informacji i kontakt online przez stronę www.800100100.pl

 

800 100 100