grafika wolontariat FDDS

Wolontariat, praktyki, staż

31/10/2016

Wsparcie wolontariuszy, praktykantów i stażystów w pracy naszej fundacji jest nieocenione. Dzięki ich zaangażowaniu, wiele wydarzeń i działań może zostać zrealizowanych ze zdwojoną siłą – na bardzo wysokim poziomie i na dużo większą skalę.

Tu znajdziesz aktualne oferty wolontariatu, praktyk i stażu. Zapoznaj się z nimi – może to właśnie Ciebie szukamy!

Aktualne nabory:

Nabór na roczny staż w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 

1. Założenia stażu

Cel:

Celem stażu jest zdobycie przez stażystę praktycznej umiejętności rozmowy psychologicznej z dzieckiem i nastolatkiem, z uwzględnieniem specyfiki rozmowy telefonicznej.

Współpraca ze stażystami realizowana jest w formie wolontariatu.

Dla kogo:

Staż jest skierowany do absolwentów oraz studentów (min. 3 roku) kierunków: psychologia, pedagogika oraz resocjalizacja (lub kierunków pokrewnych).

Wymagania dodatkowe:

 • wysoko rozwinięte kompetencje komunikacyjne, łatwość wypowiedzi w mowie i piśmie, otwartość na informację zwrotną;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odporność na stres, cierpliwość, umiejętność pracy pod presją czasu;
 • samodzielność, odpowiedzialność;
 • znajomość środowiska internetowego, biegłość w posługiwaniu się komputerem
 • przestrzeganie wartości związanych z prawami dziecka wynikających z Konwencji o Prawach Dziecka.

Biuro, w którym obsługiwany jest Telefon 116 111, mieści się na 1. piętrze w budynku bez windy. Jest to jedyne utrudnienie odbywania stażu przez osoby z niepełnosprawnościami.

Czas trwania:

Staż trwa od 23 września 2017 r. do 30 września 2018 r. Współpraca ze stażystami jest nawiązywana na okres 12 miesięcy. Współpraca może zostać przedłużona w ramach wolontariatu (podpisanie kolejnej umowy).

Proces rekrutacyjny kończy warsztat w dniu 23 września 2017 r., na który zaproszeni zostaną wybrani kandydaci. Osoby, które zostaną zakwalifikowane na staż po warsztacie rekrutacyjnym, rozpoczną miesięczny okres próbny. Po okresie próbnym, wybrani stażyści zostaną przygotowani do pracy w roli konsultantów telefonicznych.

Uwaga!

Warunkiem koniecznym do przystąpienia do rekrutacji jest zadeklarowanie możliwości udziału (a w przypadku zakwalifikowania na staż – faktyczny udział) w obowiązkowych aktywnościach:

 • 23 września 2017 r. – warsztat rekrutacyjny (6 h)
 • 24 września 2017 r. – spotkanie wprowadzające (2h)
 • 7 października 2017 r. – szkolenie (5 h)
 • 21 i 22 października 2017 r. – szkolenie dwudniowe (16 h)

Kandydatów, którzy nie będą mogli wziąć udziału w wyżej wymienionych aktywnościach, prosimy o nieprzesyłanie zgłoszeń.

2. Oferta Programu Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111:

 • szkolenia umożliwiające pracę na rzecz Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111.
 • doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmowy psychologicznej i poszerzenie wiedzy dotyczącej problemów dzieci i młodzieży
 • wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego stażysty przez doświadczonych pracowników Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę,
 • superwizje dla stażystów;
 • elastyczne godziny odbywania stażu – 7 dni w tygodniu, w godzinach 12:00-22:00;
 • możliwość uczestniczenia w organizowanych przez FDDS konferencjach i spotkaniach dla profesjonalistów;
 • zdobywanie doświadczenia w największej fundacji w Polsce zajmującej się ochroną dzieci przed krzywdzeniem oraz pomocą dzieciom-ofiarom przemocy i wykorzystywania, a także ich rodzinom i opiekunom.

Każdy stażysta podpisze z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę umowę o współpracy. Po zakończeniu stażu fundacja wystawia zaświadczenie o odbyciu stażu (z uwzględnieniem ilości godzin, rodzaju realizowanych zadań oraz ogólnej opinii o stażyście-wolontariuszu).

W okresie próbnym (32  godziny – 1 miesiąc) stażysta zapozna się ze specyfiką pracy Telefonu Zaufania, słuchając rozmów doświadczonych konsultantów, oraz przejdzie szkolenie z zakresu zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie.

W okresie właściwym (458 godzin – 11 miesięcy) stażysta poświęci stażowi średnio 42 h miesięcznie w ramach: dyżurów telefonicznych, pracy na rzecz programu i udziału w superwizjach oraz spotkaniach ewaluacyjnych. W ramach tych godzin, stażysta weźmie też udział w przynajmniej 74 h szkoleń i warsztatów z zakresu: bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online; podstawowych umiejętności prowadzenia rozmowy psychologicznej; stosowania profilaktyki w rozmowie z dzieckiem i młodzieżą; zasad interwencji edukacyjnych, lokalnych i kryzysowych; umiejętności prowadzenia rozmowy dot. seksualności z dziećmi; psychopatologii okresu dorastania; funkcjonowania dzieci w relacjach rówieśniczych; kryzysu i dysfunkcji rodziny; prowadzenia rozmowy z dziećmi wykorzystywanymi seksualnie; budowania zespołu/integracji itp.

Stażysta zobowiązuje się do przestrzegania wyznaczonych terminów i realizacji podjętych zobowiązań związanych z odbywaniem stażu.

Staż i wszystkie aktywności z nim związane są bezpłatne.

3. Rekrutacja:

 • Osoby zainteresowane podjęciem rocznego stażu w Programie Pomocy Telefonicznej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę prosimy o przesłanie CV oraz formularza zgłoszeniowego (TUTAJ) na adres e-mail: staz-pt@fdds.pl;
 • Wybrane osoby zostaną zaproszone na warsztat rekutacyjny w dniu 23.09.2017
 • Maksymalna ilość miejsc na stażu: 20
 • Termin nadsyłania zgłoszeń mija 19 września 2017 r. o godz.17.00

Staż odbywa się w ramach projektu „Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111” finansowanego ze środków Fundacji Benefit Systems na podstawie umowy darowizny z dnia 17.08.2017 r.

 

grafika wolontariat FDDS