Aktualności

14.1.2019

Szukamy wolontariuszy

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od 26 lat dąży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości. Szukamy wolontariuszy, którzy chcą nam w tym pomóc!

więcej

26.11.2018

Apel FDDS w sprawie poprawy sytuacji polskiej psychiatrii dziecięcej

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, w ramach pomocy świadczonej dzieciom po traumatycznych doświadczeniach przemocy i wykorzystywania seksualnego, współpracuje z placówkami psychiatrycznej ochrony zdrowia. Nasze doświadczenia pokazują, że stan polskiej psychiatrii dziecięcej jest alarmujący. Dlatego apelujemy do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego o pilne podjęcie działań zmierzających do poprawy tej sytuacji.

więcej

22.10.2018

Już po raz 15. rozpoczyna się Ogólnopolska Konferencja “Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”

Strategie pomocy dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania. Ochrona praw dzieci uczestniczących w procedurach prawnych. Konsekwencje stosowania kar fizycznych wobec dzieci. Zagrożenia wynikające z kontaktu dzieci z pornografią. Na te i inne tematy będą rozmawiać eksperci podczas 15. Ogólnopolskiej Konferencji „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”, która odbywa się 22 i 23 października w PKiN w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Miasto Stołeczne Warszawa. Konferencja została objęta patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. Spotkanie współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

więcej