Aktualności

30.3.2020

Domowe Zasady Ekranowe w czasie zdalnej nauki i pracy

Z powodu pandemii koronawirusa zajęcia w placówkach oświatowych zostały zawieszone, a wielu dorosłych podjęło zdalną pracę. W tych dniach zdecydowanie więcej czasu spędzamy przed ekranami. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zachęca rodziców, aby wspólnie z dziećmi uporządkowali zasady korzystania z urządzeń ekranowych za pomocą zestawu reguł, opracowanych w ramach kampanii […]

więcej

24.3.2020

Apel do Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia dzieciom opieki rodziców podczas pobytu szpitalu także w stanie epidemii

Ze względu na dopływające do nas niepokojące sygnały dotyczące wprowadzanych miejscowo ograniczeń dotyczących towarzyszenia dzieciom podczas hospitalizacji przez rodziców/opiekunów, 24 marca 2020 r. wystosowaliśmy apel do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie wydanie krajowych wytycznych, dotyczących obecności i opieki rodzica nad dzieckiem przebywającym w szpitalu – dotyczących wprowadzonego stanu epidemii. Apel […]

więcej

16.3.2020

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – Partner merytoryczny kampanii “JESTEŚMY UWAŻNI”

Rodzicielstwo to proces, w którym rozwija się dziecko, rozwija się rodzic i rozwija się ich wzajemna relacja. Rodzicem się stajemy, dorastamy do tej roli, wypełniamy ją treścią. Uczymy się nie tylko dziecka i kim ono jest, ale też siebie. Często jest to proces pełen wyzwań, problemów, wątpliwości czy trudnych emocji, wobec których łatwo […]

więcej

11.3.2020

Komunikat związany z ochroną przed koronawirusem

Do 10 kwietnia br. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę odwołuje konsultacje indywidualne i zajęcia grupowe. Przesłuchania w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań Dzieci odbywają się według planu. Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 działa bez zmian, 24h na dobę.  W razie wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem danej placówki.

więcej

27.2.2020

Od 1 marca br. Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 będzie działał całą dobę!

Od 1 marca 2020 roku Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, prowadzony od 11 lat przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, będzie działał całą dobę. Linia uzupełnia istotną lukę w polskim systemie pomocy dzieciom, które nie mają dostępu do profesjonalnej opieki w swoim otoczeniu. Dzwoniąc pod 116 111 młodzi ludzie znajdą wsparcie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

więcej

18.2.2020

Domowe zasady ekranowe – nowa kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Co ósmy nastolatek (12%) problematycznie używa internetu[1], a 23% przyznaje, że ich rodzice nie interesują się i nie pytają, co robią w sieci. Tymczasem czynnikiem chroniącym dzieci przed nadużywaniem mediów cyfrowych jest dobra relacja z rodzicami i jasno ustalone zasady regulujące korzystanie z urządzeń ekranowych w domu. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę […]

więcej

11.2.2020

Dzień Bezpiecznego Internetu 2020 – czyli jak pokazać dzieciom potencjał sieci i chronić je przed zagrożeniami

„Działajmy razem!” – pod takim hasłem obchodzony jest tegoroczny międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). W całej Polsce przyłączyło się do niego już ponad 3800 organizatorów lokalnych imprez edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, ta liczba cały czas rośnie. Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu zainaugurowano jedną z największych w Polsce […]

więcej

4.2.2020

PETYCJA o kryzysowy okrągły stół polskiej psychiatrii dziecięcej

Petycja o bezzwłoczne podjęcie działań, mających na celu rozwiązanie najpilniejszych problemów, z którymi mierzą się dzieci na oddziałach psychiatrycznych i leczący je personel oraz o pilne zwołanie obrad kryzysowego okrągłego stołu polskiej psychiatrii dziecięcej została 10 lutego 2020r. wysłana do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Premier ma 3 miesiące, aby […]

więcej

3.2.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 03.02.2020 r. na stanowisko asystenta koordynatora projektu

Zapytanie ofertowe przeprowadzane jest w ramach projektu Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja 06.02. Usługi Społeczne 06.02.02. Rozwój usług społecznych. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: […]

więcej