Fundacja
Dajemy Dzieciom Siłę

Jesteśmy organizacją pozarządową, która kompleksowo zajmuje się problematyką przemocy i wykorzystywania seksualnego dzieci

Standardy Ochrony Dzieci

 79% 

dzieci i nastolatków przynajmniej raz w swoim życiu doświadczyło przemocy

26%

nastolatków zostało wykorzystanych seksualnie bez kontaktu fizycznego, 8% - z kontaktem fizycznym

32%

dzieci doświadczyło przemocy ze strony bliskiej osoby dorosłej

Jak pomagamy?

Udzielamy bezpłatnej pomocy dzieciom,
 które doświadczyły krzywdzenia

Prowadzimy sieć Centrów Pomocy Dzieciom – specjalistycznych placówek, w których udzielamy kompleksowej i bezpłatnej pomocy dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem.

Przejdź

Pomagamy telefonicznie dzieciom i młodzieży w kryzysie. Udzielamy wsparcia rodzicom i nauczycielom w sprawie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności.

Przejdź

Podpowiadamy, co można zrobić, gdy pojawia się podejrzenie, że dziecko jest krzywdzone; jakie instytucje mają obowiązek sprawdzić, co dzieje się w domu dziecka i udzielić pomocy.

Przejdź

Udzielamy bezpłatnej i specjalistycznej pomocy dzieciom i rodzinom z Ukrainy. Wsparcia udzielają psycholożki, które porozumiewają się w języku ukraińskim i rosyjskim. 

Przejdź

Jak można nas wesprzeć?

Twoja darowizna sprawia, że możemy pomóc kolejnemu dziecku

wspiera przygotowanie dziecka do przesłuchania

Wspieraj nas

wspiera edukację dzieci w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu

Wspieraj nas

wspiera terapię dziecka, które doświadczyło przemocy

Wspieraj nas