Dzieci wykorzystywane seksualnie są bezsilne!

Dzieci wykorzystywane seksualnie czują się bezsilne, przeżywają silne poczucie winy, mają niskie poczucie własnej wartości i najczęściej są przekonane, że nie zasługują na nic dobrego. Im dłużej trwa wykorzystanie, tym mocniej świat dziecka się załamuje.  Z jednej strony sprawca zakazuje ujawniania sekretu, z drugiej dziecko jest przekonane, że dla dobra rodziny nie może ujawnić tego, co je spotyka. Czuje się bezradne i bezsilne.

Dlaczego warto przekazać nam 1%?

Wiemy, jak przeciwdziałać wykorzystywaniu seksualnemu dzieci i jak pomóc dzieciom wrócić do równowagi. Od 30 lat chronimy dzieci przed krzywdzeniem i pomagamy tym, które doświadczyły przemocy i wykorzystania seksualnego. Jesteśmy jedyną organizacją w Polsce, która kompleksowo zajmuje się problematyką wykorzystywania seksualnego dzieci. Prowadzimy sieć Centrów Pomocy Dzieciom – specjalistycznych placówek, w których krzywdzone i wykorzystywane seksualnie dzieci otrzymują kompleksową i bezpłatną pomoc. Są to jedyne tego typu placówki w Polsce.

Dzięki Twojemu 1% podatku dzieci po doświadczeniach wykorzystywania seksualnego otrzymają od nas bezpłatną pomoc psychologiczną, prawną, medyczną i terapeutyczną. Otoczymy je opieką i wsparciem. Pomożemy odbudować poczucie wartości i zaufania do świata i osób dorosłych.

lub rozlicz PIT online

Program e-pity Copyright 2020-2021 e-file sp. z o.o. sp. k. lub Program e-pity by e-file