Przekaż swój 1 %

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę od jedenastu lat pomaga dzieciom w trudnych sytuacjach życiowych. Przez ten czas konsultanci odebrali 1,3 miliona połączeń z wołaniem o pomoc.

Dzieci dzwonią na chwilę przed podjęciem próby samobójczej, gdy nie widzą sensu życia lub nie mogą znieść samotności.

W 2020 r., dzięki wsparciu Darczyńców, uruchamiamy całodobowe działanie Telefonu. To bardzo ważne, aby dzieci miały taką pomoc również w kolejnych latach!

Przekaż swój 1%
by Telefon działał całą dobę!

KRS 0000 20 44 26

Więcej na:
wspierajtelefon.pl