Agata Kołodziejczyk laureatką Jubileuszowej X Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman

19/11/2020

Laureatką X Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman została Agata Kołodziejczyk. Współtwórczyni i koordynatorka świetlicy integracyjnej „Amaro Strychos” dla dzieci pochodzenia romskiego i polskiego, gdzie rozwijają swoje pasje, poznają świat i siebie samych, burzą stereotypy i budują mosty porozumienia. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się online, 19 listopada o godz. 19:00 i będzie transmitowana na żywo na Facebooku Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Kapituła Nagrody przyznała także trzy wyróżnienia, które otrzymali: Dominika Kowalczyk-Ptasińska, Katarzyna Kowalska oraz Mieczysław Dumieński.

Już po raz dziesiąty Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przyznaje Nagrodę im. Aliny Margolis-Edelman. Ideą Nagrody jest promowanie i docenianie osób, które z energią, pasją i oddaniem pomagają dzieciom, dając im siłę, poczucie bezpieczeństwa i wiarę we własne możliwości.

W tym roku do Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman zgłoszono ponad 40 osób, które podobnie jak Patronka Nagrody angażują się w pomoc dzieciom i są oddane ich sprawom – mówi Maria Keller-Hamela, wiceprezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i członkini Kapituły Nagrody. Decyzją Kapituły, której przewodniczy Agnieszka Holland, tytuł laureatki, statuetkę i nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych otrzymała Pani Agata Kołodziejczyk – dodaje Keller-Hamela.

Agata Kołodziejczyk jest pedagożką w Szkole Podstawowej nr 16 w dzielnicy Bobrek w Bytomiu. Dzielnicy przez wielu nazywanej surowo „miejscem dla wykluczonych”, gdzie problemów, zwłaszcza związanych z biedą, nie brakuje. Dzielnicy niebezpiecznej, zdegradowanej, gdzie społeczność romska stanowi dużą grupę mieszkańców. W cieszącym się złą sławą Bobrku, na zniszczonym poddaszu szkoły, Agata Kołodziejczyk współtworzyła świetlicę integracyjną „Amaro Strychos” („Nasz strych”), która odgrywa ogromną rolę w zbliżaniu dzieci z dwóch środowisk. Obecnie koordynuje działania placówki, a jako pedagożka i nauczycielka, wspomaga edukację dzieci romskich, obdarza je troską, wsłuchuje się w ich problemy i pomaga uwierzyć w to, że nie są gorsze.

Pomysł współtworzenia pokojowego, twórczego „Amaro Strychos”, w którym spotykają się dzieci pochodzenia romskiego i polskiego, wydał nam się szczególnie piękny. Przyjazne strychy lubią chyba wszyscy. Ten strych to miejsce spotkań dzieci, rodziców, pedagogów, sąsiadów, którzy na co dzień nie mają łatwego życia. Tutaj jest przestrzeń na spełnianie marzeń, rozwijanie talentów, wspólne poznawanie romskiej kultury, dziedzictwa. Tutaj właśnie dzieci uczą się tolerancji, współpracy, przekonują się, że warto mieć marzenia. Tutaj dostają od Pani Agaty wsparcie – mówi dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i członkini Kapituły Nagrody.

Uroczystość wręczenia Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman odbędzie się 19 listopada o godz. 19:00 w formule online. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na profilu Facebook Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Kapituła Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman przyznała też trzy specjalne wyróżnienia. Otrzymali je: Dominika Kowalczyk-Ptasińska, Katarzyna Kowalska oraz Mieczysław Dumieński.

Dominika Kowalczyk-Ptasińska jest inicjatorką powstania bezpłatnej pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży w Gminie Łomianki. Pomysłodawczyni pierwszych w powiecie: Działu Wsparcia Dziecka i Rodziny oraz Punktu Interwencji Kryzysowej, działających w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej. W tych miejscach rodziny wieloproblemowe, mające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i zagrożone przemocą, otrzymują pomoc i wiedzę pozwalające na rozwijanie umiejętności rodzicielskich i wzmacnianie więzi rodzinnych.

Katarzyna Kowalska wraz z mężem pełni funkcję rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego oraz prowadzi rodzinny dom dziecka. Blisko 100 dzieci, w najtrudniejszym momencie życiowym znalazły w Jej domu bezpieczne schronienie, troskę miłość i uważność. Katarzyna Kowalska angażuje się też w działania propagujące rodzinną pieczę zastępczą. Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem między innymi z kandydatami do pełnienia funkcji opiekunów zastępczych.

Mieczysław Dumieński założyciel Fundacji na rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”, która od lat zajmuje się działaniami edukacyjnymi, prozdrowotnymi i badaniami skażenia środowiska metalami ciężkimi i ich wpływu na zdrowie najmłodszych. Od lat zaangażowany w budowanie nowej polityki ekologicznej w aglomeracji górnośląskiej i rozwiązywanie środowiskowych zagrożeń zdrowotnych dzieci na terenach zdegradowanych metalami ciężkimi.

Serdecznie gratulujemy laureatce i osobom wyróżnionym!