Apel o wyjaśnienie związane z sprzeciwem wobec poprawki dającej możliwość dofinansowania polskiej psychiatrii dziecięcej

14/01/2021

Podczas wtorkowego głosowania Senatu nad ustawą budżetową na 2021 rok, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska oraz sześciu senatorów Prawa i Sprawiedliwości zagłosowało przeciwko propozycji przyznania dodatkowych 80 mln zł na psychiatrię dziecięcą, która jest jednym z obszarów wymagających pilnego wsparcia. W związku z tym wystosowaliśmy pisma z prośbą o wyjaśnienie związane z sprzeciwem wobec poprawki dającej możliwość dofinansowania polskiej psychiatrii dziecięcej. Pisma zostały wysłane do:

  • Stanisława Karczewskiego
  • Doroty Czudowskiej
  • Waldemara Krasko
  • Grzegorza Czeleja
  • Bogusławy Oszechowskiej
  • Margarety Budner
  • Rafała Ślusarza

Treść pism prezentujemy poniżej.

Szanowny Panie Senatorze / Szanowna Pani Senator,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie powodów oddania przez Pana, podczas 20. posiedzenia Senatu RP X kadencji, głosu przeciwko przyjęciu 18. poprawki do ustawy budżetowej na 2021 r. zakładającej przekazanie 80 milionów złotych na dofinansowanie psychiatrii dziecięcej. Jednocześnie prosimy o informację, czy i jakie działania podejmuje Pan, aby zwiększyć dostępność do wysokiej jakości opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w Polsce i poprawić kondycję psychiczną dzieci i młodzieży?

Od wielu lat system leczenia psychiatrycznego dla dzieci w Polsce jest w głębokiej zapaści. Stale rośnie liczba dzieci i młodzieży objętych pomocą specjalistyczną ze względu na zaburzenia psychiczne. Co roku w Polsce ponad 10 000 dzieci i nastolatków jest hospitalizowanych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Kolejnym czynnikiem świadczącym o kondycji psychicznej dzieci i młodzieży jest liczba prób samobójczych, która w 2019 roku osiągnęła w Polsce najwyższy wskaźnik od lat – 951 prób w grupie 7-18 lat. 98 tych przypadków zakończyło się zgonem dziecka. Wg badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę , życie kiedykolwiek próbowało sobie odebrać 7% młodych ludzi w wieku 13-17 lat. Samobójstwa stanowią jedną z głównych przyczyn śmierci dzieci i nastolatków w grupie wiekowej 10-19 lat.

Wg raportu NIK z września 2020 r., w 5 województwach w naszym kraju dzieci w ogóle nie mają dostępu do leczenia na przystosowanym do ich potrzeb oddziale psychiatrycznym, a tragiczna kondycja tego obszaru jest związana z niewystarczającym finansowaniem z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na zdrowie psychiczne dzieci i nastolatków wpływa także epidemia COVID-19. We wrześniu minionego roku zrealizowaliśmy badanie, z którego wynika, że w czasie wiosennej izolacji w Polsce, ponad 1/3 nastolatków oceniła swój stan psychiczny jako zły. Tylko w zeszłym roku konsultanci naszego całodobowego i bezpłatnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 przeprowadzili 61 625 rozmów oraz podjęli razem ze służbami ratunkowymi 747 interwencji w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia dzieci (to o 44% więcej niż rok wcześniej!). Każdego dnia odbieramy kolejne telefony od dzieci z prośbą o pomoc.

Zwracamy się do Pana z prośbą o wyjaśnienie związane z Pana sprzeciwem wobec poprawki dającej możliwość dofinansowania polskiej psychiatrii dziecięcej oraz wskazanie na inne Pana inicjatywy, które pozwoliłyby przeciwdziałać fatalnej kondycji psychiatrii dziecięcej w Polsce.

Z wyrazami szacunku,

Monika Sajkowska
Prezeska Zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Pliki do pobrania