Dzień Bezpiecznego Internetu 2020 – czyli jak pokazać dzieciom potencjał sieci i chronić je przed zagrożeniami

11/02/2020

Dni Bezpiecznego Internernetu 2020
„Działajmy razem!” – pod takim hasłem obchodzony jest tegoroczny międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). W całej Polsce przyłączyło się do niego już ponad 3800 organizatorów lokalnych imprez edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, ta liczba cały czas rośnie. Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu zainaugurowano jedną z największych w Polsce konferencją na temat bezpieczeństwa dzieci online oraz pozytywnych zastosowań sieci. Organizatorami DBI są Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Państwowy Instytut Badawczy NASK.

Dzień Bezpiecznego Internetu świętujemy w Polsce od 2005 roku. DBI zostało ustanowione z inicjatywy Komisji Europejskiej, jednak jego obchody mają obecnie wydźwięk nie tylko europejski, ale i światowy. Tego dnia, w ponad 150 krajach, porusza się tematykę zagrożeń dzieci i młodzieży online i jednocześnie promuje ideę wykorzystania zasobów sieci do ich rozwoju i edukacji.

Lokalne inicjatywy siłą DBI

Głównym elementem obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu w Polsce są lokalne inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów. Jak co roku organizatorzy zapraszają do udziału placówki oświatowe i kulturalne – szkoły, biblioteki, domy kultury, a także firmy i osoby prywatne. W tym roku zgłoszono już prawie 4 tysiące inicjatyw, w których weźmie udział ponad 200 tys. uczniów. Pomysły można zgłaszać jeszcze do końca lutego.

Zachęcamy wszystkich w całym kraju do działania i włączenia się w realizację inicjatyw. Z roku na rok odnotowujemy coraz większe zainteresowanie DBI. Bardzo nas to cieszy, zwłaszcza że ideą tego święta jest współdziałanie w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym – mówi Bartłomiej Klinger, zastępca Dyrektora NASK ds. Projektów Administracyjno-Edukacyjnych. Działajmy razem! – hasło przewodnie tegorocznych obchodów zwraca naszą uwagę na istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci, ale także przypomina o potrzebie zaangażowania rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka – dodaje.

O bezpieczeństwie dzieci online

W konferencji „Dzień Bezpiecznego Internetu 2020”, która odbyła się w warszawskim Teatrze Palladium, wzięło udział 650 przedstawicieli sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi.

Dzień Bezpiecznego Internetu jest dobrą okazją do dzielenia się wiedzą i dobrymi praktykami, dlatego do zabrania głosu podczas konferencji zaprosiliśmy przedstawicieli organizacji i instytucji działających na polu edukacji medialnej i profilaktyki zagrożeń dla dzieci i młodzieży. Naszym celem jest inicjowanie działań akcyjnych, ale też refleksja nad potrzebami młodych ludzi wobec rozwoju nowych technologii, nad rolą rodziców, edukacji szkolnej w tym zakresie oraz koniecznością poszukiwania w tym obszarze skutecznych rozwiązań systemowych – mówi Łukasz Wojtasik, ekspert ds. bezpieczeństwa dzieci w sieci w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Wśród podejmowanych przez prelegentów tematów było m.in. wykorzystanie technologii cyfrowych w procesie nauczania, problem przemocy rówieśniczej, a także nowe zjawiska w sieci.

W programie konferencji znalazła się m.in. prelekcja Zyty Czechowskiej i Jolanty Majkowskiej, które z sukcesami wykorzystują nowe technologie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w szkole specjalnej w Kowanówku w Wielkopolsce. Są autorkami projektu sieci współpracy nauczycieli „Czas TIKa”, trenerkami „Mistrzów Kodowania” oraz laureatkami Nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Zyta Czechowska zdobyła tytuł: Nauczyciela Roku 2019. Prelegentki omówiły, jak praca z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) wpływa na kształtowanie kompetencji cyfrowych i bezpieczne poruszanie się w internecie.

Kompetencje cyfrowe są dziś kluczowe na rynku pracy i wspólnie musimy zadbać o to, żeby szkoła skutecznie przygotowywała uczniów do życia i pracy w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Dlatego w Fundacji Orange angażujemy się w projekty, których celem jest nauka bezpiecznego i efektywnego korzystania z nowych technologii – mówi Ewa Krupa, Prezes Fundacji Orange. Podczas tegorocznego DBI szczególnie zachęcamy nauczycieli do wzięcia udziału w Lekcji:Enter, największym obecnie projekcie oferującym bezpłatne szkolenia z wykorzystywania nowych technologii na lekcjach – dodaje.

W programie konferencji znalazła się też prelekcja dr Iwony Chmury-Rutkowskiej z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pedagożki, socjolożki, autorki książki „Być dziewczyną – być chłopakiem i przetrwać. Płeć i przemoc w szkole w narracjach młodzieży”, która opowiedziała o wynikach swoich badań nad przemocą rówieśniczą motywowaną stereotypami i uprzedzeniami związanymi z płcią, która ma swoje przejawy także w internecie.

Uczestnicy wysłuchali też wystąpienia Dawida Łasińskiego, nauczyciela chemii i pasjonata nowoczesnych technologii w edukacji, w internecie znanego jako Pan Belfer. Od 2017 r. tworzy on kanał na YouTube i wspiera młodzież w nauce chemii. „Nauczyciel z internetów”, jak sam siebie nazywa, opowiedział podczas konferencji o projekcie „Naukowe Łapserdaki”, który współtworzy wraz z czterema nastoletnimi ochotnikami
z różnych stron Polski.

Wśród prelegentów znaleźli się również dr Agnieszka Wrońska i Marek Sowala z NASK, którzy przybliżali kwestię Ekosystemu OSE, środowiska powstającego w ramach programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę przedstawił z kolei praktyczne zasady, które mają pomóc rodzinom w funkcjonowaniu z rosnącą liczbą urządzeń ekranowych w domu. Prelekcję wygłosił też Maciej Budzich z bloga MediaFun, który opowiadał o nowym zawodzie influencera.

Każdego dnia z Facebooka, Instagramu, Whatsappa i Messengera korzysta niemal 3 miliardy ludzi – duża część z nich to młodzież. To ogromna odpowiedzialność. Dlatego rozwijając nasze usługi, stawiamy bezpieczeństwo na pierwszym miejscu już na etapie ich projektowania oraz tego, w jaki sposób nimi zarządzamy. Ważna jest też świadomość użytkowników. W związku z tym edukacja ma dla nas kluczowe znaczenie i od lat angażujemy się m.in. w inicjatywy takie jak Dzień Bezpiecznego Internetu, który jest dla nas okazją do rozmowy na temat tego co każdy z nas może robić, aby czuć się w internecie dobrze i bezpiecznie – mówi Jakub Turowski, odpowiedzialny za politykę publiczną Facebooka w Polsce i krajach bałtyckich.

Hasło tegorocznej edycji Dnia Bezpiecznego Internetu – „Działajmy razem” – jest nam szczególnie bliskie. Nie tylko tworzymy i rozwijamy narzędzia zapewniające rodzinom bezpieczeństwo w sieci, ale od wielu lat współpracujemy z organizacjami i ekspertami zewnętrznymi, angażując się w działania edukacyjne. Przeznaczyliśmy w Polsce ponad 3 mln zł na rzecz organizacji, które ułatwiają młodym ludziom swobodne i bezpieczne funkcjonowanie w cyfrowym świecie. Z Fundacją Szkoła z Klasą od półtora roku współtworzymy program edukacyjny Asy Internetu, dzięki któremu udało nam się dotrzeć bezpośrednio do ponad 30 tys. uczniów, realnie pomagając im w świadomym i bezpiecznym odkrywaniu świata internetu – mówi Marta Bartnik z Google Polska.

Więcej informacji na temat DBI 2020 na stronie: www.dbi.pl

Organizatorem Dnia Bezpiecznego Internetu w Polsce jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF).

Głównym partnerem akcji jest Fundacja Orange. Partnerami tegorocznej edycji są: Facebook Polska oraz Google Polska. DBI zostało objęte honorowym patronatem przez Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Komendę Główną Policji oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej.

O zaangażowanie się w działania na rzecz ochrony najmłodszych użytkowników internetu apeluje minister cyfryzacji Marek Zagórski. Zapraszamy do obejrzenia nagrania, w którym minister zachęca do włączenia się w obchody DBI.