Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – Partner merytoryczny kampanii “JESTEŚMY UWAŻNI”

16/03/2020

Rodzicielstwo to proces, w którym rozwija się dziecko, rozwija się rodzic i rozwija się ich wzajemna relacja. Rodzicem się stajemy, dorastamy do tej roli, wypełniamy ją treścią. Uczymy się nie tylko dziecka i kim ono jest, ale też siebie. Często jest to proces pełen wyzwań, problemów, wątpliwości czy trudnych emocji, wobec których łatwo utracić bliski kontakt z dzieckiem czy ze sobą. 

16 marca br. rozpoczęła się ogólnopolska kampania społeczna “JESTEŚMY UWAŻNI, w której Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę została Partnerem merytorycznym. Organizatorem kampanii jest firma LIBRUS. Akcja kierowana jest do rodziców dzieci w wieku szkolnym i realizowana na portalu LIBRUS Rodzina.

Cele kampanii:

  • Pokazanie rodzicom, jak duże znaczenie dla prawidłowego rozwoju dzieci mają relacje rodzinne. Podkreślenie, że kluczowe w procesie wychowawczym jest wypracowanie takich relacji z dzieckiem. Zaprezentowanie sposobów na ich pogłębienie.  
  • Zwrócenie uwagi rodziców na nadużywanie technologii cyfrowych w domach (zarówno przez dzieci, jak i przez rodziców). Podkreślenie, jak ważny wpływ na prawidłowy rozwój dzieci ma mądre wprowadzanie ich przez rodziców w świat cyfrowy. 
  • Pokazanie rodzicom, kiedy powinni poprosić o pomoc specjalistę i gdzie takiej pomocy szukać. 

W ramach kampanii powstał cykl eksperckich artykułów materiałów edukacyjnych dla rodziców, podkreślających znaczenie rodzinnych relacji. 

Więcej informacji o kampanii na portalu LIBRUS Rodzina