Krzywdzone dzieci znowu bez pomocy rządu! Zbiórka na działanie Centrów Pomocy Dzieciom

15/04/2020

Już kolejny raz Ministerstwo Sprawiedliwości nie przyznało Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę dotacji na działanie Centrów Pomocy Dzieciom, oferujących kompleksową, specjalistyczną pomoc dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania seksualnego (więcej na ten temat na portalu OKO.press).

Odpowiedzialność za zdobycie niezbędnych środków, które zagwarantują ciągłość w świadczeniu pomocy dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem, znowu spadła na nas! Pod jednym dachem dziecko i jego opiekunowie otrzymują pomoc psychologiczną, psychiatryczną i prawną. Tej pomocy nie możemy przerwać, a po wsparcie wciąż zgłaszają się kolejne dzieci pokrzywdzone przestępstwem. W przyjaznych pokojach przesłuchań dla małoletnich świadków, które działają w każdym naszym centrum w 2019 roku zeznawało 325 skrzywdzonych dzieci. Opieką i długofalowym wsparciem objęliśmy aż 448 dzieci i ich opiekunów!

Nie rozumiemy, dlaczego polski rząd nie chce wspierać naszych placówek. W konkursie Ministerstwa Sprawiedliwości na udzielanie pomocy dzieciom ofiarom przestępstw wygrała organizacja bez żadnego doświadczenia w pomaganiu krzywdzonym dzieciom. W tym wyborze nie wzięto pod uwagę dobra dzieci i potrzeby profesjonalnej pomocy, dostępnej od zaraz.

Uruchomiliśmy zbiórkę środków potrzebnych na pomoc naszym podopiecznym w 2020 r.! Bardzo liczymy na Wasze wpłaty. Niech dzieci po traumie przemocy mają szansę na profesjonalną pomoc i powrót do normalności!