Przekaż 1,5% podatku 
Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

79% dzieci w Polsce doświadczyło przemocy. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pomagamy im znowu poczuć się bezpiecznie. 
Każde dziecko powinno mieć szczęśliwe dzieciństwo. 

KRS 0000 20 44 26

Skopiuj numer KRS

Czy wiesz, że...


Aż 79%* dzieci i nastolatków w Polsce doświadczyło w swoim życiu choć raz przemocy lub zaniedbania? 

Najczęściej zgłaszanymi formami przemocy były:  

66%
przemoc ze strony rówieśników
32%
przemoc ze strony bliskiego dorosłego
26%
wykorzystanie seksualne bez kontaktu fizycznego

Przekaż naszej Fundacji 1,5% i wesprzyj działania takie, jak: 

- bezpłatna  pomoc psychologiczna i prawna

- promowanie i wdrażanie  Standardów Ochrony Dzieci  w szkołach, przedszkolach i innych placówkach

- telefoniczne wsparcie  dzieci i młodzieży, a także rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

- pomoc dzieciom, które doświadczyły cyberprzemocy i edukację rodziców na temat bezpieczeństwa w sieci

- wsparcie psychologiczne rodziców, oferujemy im także terapie grupowe i indywidualne

Kim jesteśmy? 

Jesteśmy największą organizacją w Polsce, która od 1991 roku kompleksowo zajmuje się problematyką przemocy oraz wykorzystywania seksualnego dzieci.   

418 
konsultacji psychiatrycznych dla dzieci w Centrach Pomocy Dzieciom w Warszawie, Gdańsku i Starogardzie Gdańskim 
4316
indywidualnych sesji psychologicznych i terapeutycznych dla dzieci, które doświadczyły znęcania się, wykorzystywania seksualnego lub innej formy przemocy 
1792
konsultacji indywidualnych i spotkań rodzinnych w Poradni dla Rodziców Latarnia Morska, gdzie otaczamy opieką rodziców dzieci do 6. roku życia
904 
konsultacji psychologicznych i indywidualnych sesji terapeutycznych dla dzieci i dorosłych w Poradni Dziecko w Sieci
85963 
uczestników webinarów i konferencji w ramach programu Dziecko w Sieci
1949
przeszkolonych osób w zakresie Polityki Ochrony Dzieci   

Jak mogę przekazać 1,5% na Fundację Dajemy Dzieciom Siłę? 

Wpisz numer KRS 0000 20 44 26 w swoim zeznaniu podatkowym. 

PIT rozliczyć można: 

-  za pomocą e-pit na naszej stronie (nasz KRS jest już tam wpisany). Ten program możesz też pobrać tutaj,

- logując się na swój profil w serwisie https://www.podatki.gov.pl/,

- składając papierową wersję deklaracji PIT do Urzędu Skarbowego. 

W tym samym czasie, gdy rozliczasz się z urzędem skarbowym, czyli w zależności od rodzaju składanego PIT: 

 • do 31 stycznia: PIT-28
 • do 30 kwietnia: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 lub w przypadku korekty do tego zeznania
 • do 28 lutego: PIT-28
 • do 31 maja: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39
   

Tak. Przekazanie 1,5% podatku i odliczenie darowizny od podstawy opodatkowania to dwie odrębne czynności. Darowizny z poprzedniego roku odlicza się korzystając w formularza PIT/O.

Nie. Przekazanie 1,5% podatku nie wpłynie na wysokość zwrotu. 

1,5 % podatku mogą przekazać osoby fizyczne będące: 

 • podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-37) 
 • podatnikami opodatkowanymi ryczałtem od przychodów ewidencjonalnych (PIT-28) 
 • podatnikami, którzy sami opłacają zaliczki na rzecz podatku (PIT-36) 
 • podatnikami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą i korzystającymi z liniowej, 19-procentowej stawki podatku (PIT-36L)
 • podatnikami uzyskującymi dochód z obrotu papierami wartościowymi, kryptowalutami i udziału w spółkach (PIT-38)
 • podatnikami uzyskującymi dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości (PIT-39). 

Emeryci i renciści, którzy od organu rentowego otrzymali PIT-40A, również mogą wesprzeć Fundację Dajemy Dzieciom Siłę- wystarczy, że na bazie otrzymanego rocznego obliczenia podatku złożą oświadczenie na formularzu PIT/OP. Osoby, za które deklarację podatkową składa zakład pracy, aby móc przekazać 1,5% podatku na rzecz OPP, muszą samodzielnie wypełnić właściwy formularz PIT. Możliwości przekazania 1,5% podatku na rzecz OPP nie mają osoby, których podatek należny jest równy 0 - czyli ulgi są tak duże, że znoszą cały podatek należny. 

Możesz nas również wspierać, przekazując darowiznę