Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Jak pomagamy? - czyli działania pomocowe Fundacji

  Bezpośrednia pomoc w placówkach

  Prowadzimy Centra Pomocy Dzieciom – placówki, w których dzieci pokrzywdzone przestępstwem otrzymują specjalistyczną, kompleksową i bezpłatną pomoc "pod jednym dachem".

  Koordynujemy także sieć placówek CPD w Polsce. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: centrapomocydzieciom.fdds.pl/

  Główne działania CPD to pomoc psychologiczna, prawna, medyczna dzieciom i młodzieży pokrzywdzonym przestępstwem, przede wszystkim z doświadczeniem przemocy i wykorzystania seksualnego. Prowadzimy również szkolenia dla profesjonalistów oraz udostępniamy Przyjazny Pokój Przesłuchań.

  Centrum Pomocy Dzieciom - Warszawa
  ul. Przybyszewskiego 20/24, 01-849 Warszawa
  tel.: 22 826 88 62 
  cpd@fdds.pl

  Więcej informacji

  Centrum Pomocy Dzieciom - Gdańsk
  ul. Jana Uphagena 18, 80-237 Gdańsk
  tel.: 515 235 714
  cpdgdansk@fdds.pl

  Więcej informacji

  Centrum Pomocy Dzieciom - Starogard Gdański
  ul. Hallera 19a, 83-200 Starogard Gdański                           
  tel.: 515 235 716
  cpdstarogard@fdds.pl

  Więcej informacji

  Ułatwiamy dzieciom przejście przez przesłuchania sądowe

  W Centrum Pomocy Dzieciom przygotowujemy dzieci i ich niekrzywdzących opiekunów do udziału w procedurach karnych – szczegółowo informujemy, co i gdzie będzie się działo, z kim dziecko się spotka i w jakim celu. Informacje przekazywane dziecku są dostosowane do jego możliwości rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem przysługujących mu praw. 

  Przyjazny Pokój Przesłuchań

  W każdym z Centrów działa Przyjazny Pokój Przesłuchań, czyli miejsce, w którym sędzia może przesłuchać dziecko w towarzystwie biegłego psychologa i w warunkach, w których czuje się ono bezpiecznie.

  Przygotowanie do przesłuchań

  Zeznania dziecka są rejestrowane, by składało je tylko raz, eliminując tym samym okoliczności, które mogłyby skutkować powtórnymi przesłuchaniami dziecka. To znacznie minimalizuje traumę.

  Wniosek o skorzystanie z Przyjaznego Pokoju Przesłuchań

  Najczęściej sąd decyduje o miejscu przesłuchania dziecka, ale możesz wnioskować o przesłuchanie w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań znajdującym się w jednym z naszych Centrum Pomocy Dzieciom.

  Pobierz wniosek

  Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

  116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży udziela wsparcia dzieciom i młodzieży do 18 r.ż. Telefon jest anonimowy i bezpłatny, działa 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Dzieci mogą porozmawiać z nami o wszystkim: o przyjaźni, miłości, dojrzewaniu, kontaktach z rodzicami, rodzeństwem, problemach w szkole czy emocjach, których doświadczają. Gdy czują się dyskryminowane, kiedy doświadczają przemocy lub są jej świadkiem. 

  Główne działania: wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży: telefoniczne i mailowe, interwencje ratujące zdrowie lub życie.

  tel.: 116 111

  116111.pl

   Wsparcie rodziców

   Poradnia dla Rodziców Latarnia Morska

   W głównych działaniach Poradni wykorzystujemy metodę mentalizacji, postrzegamy rodzica jak latarnię morską w oparciu o Lighthouse MBT Parenting Programme. W tych ramach proponujemy konsultacje całych rodzin, terapię indywidualną i grupową rodziców, wsparcie psychoedukacyjne.

   Ponadto współpracujemy z profesjonalistami pracującymi z rodzicami małych dzieci. 

   ul. Walecznych 59
   03-926 Warszawa

   tel.: 22 616 16 69

   poradnia@fdds.pl
    

   Przejdź

   Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

   W 800 100 100 udzielamy wsparcia i informacji rodzicom i nauczycielom w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.

   Główne działania: pomoc telefoniczna i online psychologiczna, terapeutyczna i prawna dla rodziców i nauczycieli.

   tel.: 800 100 100

   800100100.pl

    Artykuły, warsztaty, webinary edukacyjne dla rodziców

    rodzice.fdds.pl

    Pomagamy w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci 
    w internecie

    Poradnia Dziecko w Sieci

    Zajmujemy się pomocą dzieciom, które doświadczyły: cyberprzemocy, kontaktu ze szkodliwymi treściami w internecie, m.in. pornografią, uwodzenia i wykorzystania seksualnego online, innych trudnych sytuacji związanych z korzystaniem z urządzeń ekranowych. Wspieramy rodziców w kształtowaniu właściwych nawyków korzystania z nowych technologii przez rodzinę. Doradzamy profesjonalistom, gdy niebezpieczne sytuacje dotyczą ich uczniów, wychowanków lub klientów udzielając wsparcia w podejmowaniu interwencji na rzecz dziecka doświadczającego zagrożeń online

    Główne działania: stacjonarne i online konsultacje psychologiczne, terapia indywidualna i grupowa, rodzinne spotkania rozwojowe, grupy wsparcia dla młodzieży i dorosłych, grupy psychoedukacyjne i rozwojowe, szkolenia i warsztaty.

    tel.: 22 826 88 62

    poradniadws@fdds.pl

    Szkolenia i materiały edukacyjne dla profesjonalistów

    edukacja.fdds.pl

    Jak można nas wesprzeć?

    Twoja darowizna sprawia, że możemy pomóc kolejnemu dziecku

    wspiera przygotowanie dziecka do przesłuchania

    Wspieraj nas

    wspiera edukację dzieci w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu

    Wspieraj nas

    wspiera terapię dziecka, które doświadczyło przemocy

    Wspieraj nas