Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

O Fundacji

Od ponad 30 lat chronimy dzieci przed przemocą i wykorzystaniem seksualnym. Zapewniamy dzieciom i ich opiekunom wsparcie, profesjonalną pomoc psychologiczną i prawną. Uczymy dorosłych, jak mądrze i skutecznie reagować na przemoc wobec dzieci oraz co robić, gdy podejrzewają, że dziecko jest krzywdzone. Wspieramy i angażujemy rodziców by wychowywali dzieci z miłością i szacunkiem. Wpływamy na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło interes dziecka. Każde dziecko zasługuje na dzieciństwo wolne od przemocy!

Historia

Alina Margolis-Edelman (1922-2008) – lekarka i działaczka społeczna. W ramach misji Medecinsde Monde w 1991 roku założyła Fundację Dzieci Niczyje (obecnie Fundację Dajemy Dzieciom Siłę). Przemoc fizyczna i psychiczna wobec dzieci oraz wykorzystywanie seksualne dzieci to problemy, którymi w latach 90. ubiegłego wieku nikt się nie zajmował. Zmiana tej sytuacji stała się wielkim wyzwaniem dla Aliny i dla nas, a naszą misją pomoc dzieciom, które doświadczają przemocy i wykorzystywania seksualnego.

Dr Irena Kornatowska – współzałożycielka Fundacji, pierwsza prezes jej zarządu, psychiatra dziecięca. Była wielką przyjaciółką dzieci, kochała dzielić się swoją mądrością, otwartością i dobrem. Mówiła: "Człowiek jest po to, żeby coś z siebie dać. Taka jest nasza wartość, na ile podzielimy się naszymi wartościami z innymi".
 

Badania postaw i doświadczeń profesjonalistów pracujących z dziećmi doprowadziły nas do alarmujących wniosków – brak wiedzy, umiejętności interweniowania, bezczynność. Wyniki tych pierwszych badań były podstawą strategii naszych działań w pierwszych latach. Głównym celem stała się edukacja profesjonalistów w zakresie identyfikowania symptomów krzywdzenia dziecka i podejmowania interwencji.

Otworzyliśmy w Warszawie pierwsze placówki oferujące pomoc dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom. Profesjonalna, kompleksowa pomoc nie była wtedy jeszcze nigdzie dostępna. Nie było doświadczonych ekspertów, sprawdzonych metod ani procedur. Nasi psycholodzy, terapeuci, prawnicy i lekarze uczyli się pracy interdyscyplinarnej, metod terapii, wspierania dzieci uczestniczących w procedurach karnych. Wypracowywaliśmy standardy pomocy dzieciom, które doświadczyły przemocy lub wykorzystywania seksualnego.

Otworzyliśmy pierwszy w Polsce, modelowy Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci, który stał się inspiracją dla wielu organizacji i instytucji w całym kraju. Od wielu lat edukujemy też profesjonalistów związanych z wymiarem sprawiedliwości – sędziów, biegłych psychologów – by, w swojej pracy uwzględniali potrzeby i możliwości dzieci.

Pierwsza kampania społeczna związana z tematem przemocy wobec najmłodszych „Dzieciństwo bez przemocy” odbiła się bardzo szerokim echem w społeczeństwie, poruszyła środowiska lokalne, zaangażowała wiele osób, organizacji i instytucji. Była jednocześnie w ogóle pierwszą polską kampanią, która zwracała uwagę na skalę problemu przemocy wobec dzieci. 

Stworzyliśmy kwartalnik „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” – jedyne czasopismo naukowe, które poszerza wiedzę na temat problemu krzywdzenia dzieci i jego uwarunkowań.

Otworzyliśmy pierwszą placówkę adresowaną konkretnie do dzieci pokrzywdzonych przestępstwami, najczęściej przemocą i wykorzystywaniem seksualnym.

W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie zorganizowaliśmy ogólnopolską konferencję „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”. Konferencja odbywa się nieprzerwanie co roku i jest przestrzenią do zdobywania wiedzy, wymiany doświadczeń i poznania dobrych praktyk pomocy dzieciom w gronie sędziów, prokuratorów, kuratorów, psychologów, psychiatrów, pedagogów, przedstawicieli instytucji rządowych, samorządowych i organizacji pozarządowych.

Rozwój nowych technologii, internetu, telefonii komórkowej, portali społecznościowych sprawił, że uruchomiliśmy nowy program zajmujący się bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w internecie. „Nigdy, nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie” to pierwsza w Polsce kampania, w której zwróciliśmy uwagę na problem uwodzenia dzieci w sieci. 

Do przemocy wobec dzieci często dochodzi z powodu bezradności i zagubienia rodziców, ich frustracji oraz braku kompetencji. Wsparcie psychologicznie poprzez warsztaty i spotkania edukacyjne rodziców dzieci do 6 roku życia oraz materiały edukacyjne pomagają nam rozwijać kompetencje rodzicielskie.  

Uruchomiliśmy pierwszy ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży.  Od tej chwili dzieci dzwoniące pod 116 111 mogły otrzymać anonimową i bezpłatną pomoc w kryzysie. Nasi konsultanci każdego dnia rozmawiają z dziećmi potrzebującymi wsparcia, opieki i ochrony oraz we współpracy z Policją, podejmują interwencje, gdy życie lub zdrowie dziecka jest zagrożone. 

Otworzyliśmy kolejną linię pomocową i ofertę bezpłatnej i anonimowej pomocy dla dorosłych, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności. 

Zbudowaliśmy autorski program „Chronimy dzieci”, który potwierdza, że w placówkach w których przebywają dzieci nie pracują osoby mogące zagrażać ich bezpieczeństwu, a wszyscy pracownicy wiedzą, jak rozpoznawać symptomy krzywdzenia i podejmować interwencję w przypadkach podejrzenia, że dziecko doświadcza przemocy.

Pierwsza edycja raportu „Dzieci się liczą” – kompendium wiedzy nt. różnych aspektów problemu krzywdzenia dzieci w Polsce. Dzięki cykliczności jego publikowania możliwe jest śledzenie trendów w sytuacji dzieci oraz analiza ich uwarunkowań.

Rozpoczęliśmy współpracę z hotelami w całej Polsce, które wdrażają tzw. Kodeks Postępowania – szczególny rodzaj polityki ochrony dzieci, zapewniającej odpowiednie reagowania na podejrzenia, że dziecko jest wykorzystywane seksualnie. 

Po 25 latach zmieniliśmy nazwę. Przez ćwierć wieku działania staliśmy się największą w kraju organizacją kompleksowo zajmującą się przeciwdziałaniem przemocy wobec dzieci. 

Spełniliśmy wielkie fundacyjne marzenie: otworzyliśmy Centrum Pomocy Dzieciom, które realizuje światowe standardy pomocy dzieciom krzywdzonym, najpierw w Starogardzie a kilka miesięcy później w Warszawie. 

W styczniu na ulicach Seulu tysiące ludzi witało ogień olimpijski niesiony przez sztafetę reprezentantów 92 państw, które uczestniczyły w XXIII Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczangu. W reprezentacji Polski ze zniczem olimpijskim biegła Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. 

Przemoc, próby samobójcze, samookolaczenia – wyniki ogólnopolskiej diagnozy skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci przynosły niepokojące wnioski. 

Apelowaliśmy o wprowadzenie w Polsce procedury analizowania przyczyn wszystkich przypadków maltretowania dzieci, określanej jako Serious Case Review lub Child Death Review. Nalegaliśmy, żeby polski rząd badał przypadki maltretowania dzieci, ze szczególną troską i uwagą te ze skutkiem śmiertelnym.

Pierwsze w Trójmieście, 5. w Polsce - Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku, świadczące kompleksową pomoc dla dzieci, które doświadczyły przemocy lub wykorzystywania seksualnego. 

Wszyscy czekaliśmy na tę chwilę, od 1 marca 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży zaczął działać całą dobę, 7 dni w tygodniu! 

W 2021 roku obchodzimy 30 urodziny. To znaczy, że od 3 dekad chronimy dzieci przed przemocą!

1991
1991
1993
1996
1999
2001
2002
2003
2004
2004
2007
2008
2010
2010
2011
2011
2016
2018
2018
2018
2018
2019
2020
2021

Co nowego w Fundacji?

Zobacz

Struktura Fundacji

Rada Fundacji

Aleksander Drzewiecki

przewodniczący rady Fundacji

dr hab. Maria Kolankiewicz

wiceprzewodnicząca rady Fundacji

Elżbieta Czyż

członkini rady

Jakub Chechelski

członek rady

Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska

członkini rady

Marcin Kotlarek

członek rady

Anna Lechowska

członkini rady

Mikołaj Rytel

członek rady

Zarząd Fundacji
 
 

Renata Szredzińska

prezeska zarządu Fundacji
 

Marta Skierkowska

wiceprezeska zarządu Fundacji

Beata Wojtkowska

wiceprezeska zarządu Fundacji

Działanie zarządu FDDS jest oparte na równości, współdecydowaniu i współodpowiedzialności za podopiecznych i zespół Fundacji. Symbolicznym wyrazem takiego podejścia są równe uprawnienia członkiń zarządu w reprezentowaniu Fundacji w relacjach zewnętrznych oraz rotacyjność funkcji prezeski.  
 

Eksperci
 
 

Maria Keller-Hamela

Monika Sajkowska

Koordynatorzy

Anna Gierczuk

koordynatorka Programu Pomocy Telefonicznej

Aurelia Jankowska

koordynatorka Centrum Pomocy Dzieciom w Starogardzie Gdańskim

Anna Klepinowska

koordynatorka Centrum Pomocy Dzieciom 
w Warszawie

Maciej Piekarz

koordynator działu fundraisingu

Ewa Kremer

koordynatorka Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku

Joanna Kulpińska 

koordynatorka Poradni dla Rodziców Latarnia Morska

Jowita Kuc

HR Manager

Justyna Podlewska

koordynatorka 
działu prawnego

Katarzyna Polak

koordynatorka 
działu projektów cross programowych

Agata Sotomska

koordynatorka programu 
Standardy Ochrony Dzieci

Katarzyna Smolińska

koordynatorka 
działu szkoleń i eventów

Magdalena Okrzeja

koordynatorka 
działu PR

Łukasz Wojtasik 

koordynator programu Dziecko w Sieci

Zbigniew Gryziak 

kierownik działu IT

Marta Wojtas

koordynatorka Poradni Dziecko w Sieci

Szymon Wójcik

koordynator działu badawczego

Małgorzata Necula

dyrektor finansowy

Rekrutujemy!

Sprawdź

Ważne dokumenty

Nasze projekty 

Sprawdź

Nagrody Fundacji
 

 • Inicjatywa Edukacyjna Roku 2021 przyznana przez Kapitułę Konkursową Nauczyciel Roku, Głos Nauczycielski /2021/
 • Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy przyznawana przez Radę m.st. Warszawy /2020/
 • "Okulary Marii Grzegorzewskiej" przyznane przez APS /2019/
 • Tytuł “Aktywny w walce z depresją” przyznawany przez Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji /2019/
 • Nagroda Architekta Rozwoju 2018 przyznawana przez United Nations Global Compact Poland /2018/
 • Monika Sajkowska niosła ogień IGRZYSK OLIMPIJSKICH w sztafecie poprzedzającej Zimowe Igrzyska Olimpijskie w PyeongChang 2018. W ten sposób została wyróżniona i zaproszona do grona inspirujących uczestników z całego świata, którzy udowadniają, że „niemożliwe nie istnieje”, angażując się w pomoc lokalnym społecznościom /2018/
 • Nagroda Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta w kategorii: “Działalność społeczna” dla prezeski Moniki Sajkowskiej /2017/
 • Nagroda Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Sektor 3.0 /2017/
 • Tytuł “Szeryfa Praw Dziecka” przyznawany przez dzieci z inicjatywy UNICEF /2014/
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI przyznana przez Rzecznika Praw Dziecka /2014/
 • Tytuł “Przyjaciela Lekarza Rodzinnego” Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej /2014/
 • Pierwsze miejsce w konkursie „Odkryj e-wolontariat” za projekt „E-pomoc dzieciom i młodzieży” /2013/
 • Statuetka Lidera Programu “RAZEM BEZPIECZNIEJ” 2011, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych /2012/
 • Odznaka Honorowa Rzecznika Praw Obywatelskich Za zasługi dla ochrony praw człowieka /2011/
 • Nagroda im. Świętego Jana, przyznawana przez Fundację Świętego Jana Jerozolimskiego /2010/
 • Nagroda Ministerstwa Edukacji Narodowej Inicjatywa Edukacyjna Roku za projekt “3…2…1…Internet”, przygotowany wspólnie z firmą Microsoft /2010/
 • Nagroda Honorowa Rzecznika Praw Dziecka Pro Infantis Bono/2009/
 • Nagroda w X edycji Konkursu na Najlepsze Dzieło Obywatelskie Pro Publico Bono w kategorii Służba Bliźniemu /2008/
 • Nagrody Ośrodka Pomocy Społecznej Praga Południe za realizację programu Dobry Rodzic – Dobry Start oraz Akademii Bezpiecznego Internetu(teraz: Dziecko w Sieci) /2007/
 • Nagroda “Internetowy Obywatel Roku 2005” za wkład w budowę społeczeństwa obywatelskiego przyznawana przez organizację Internet Obywatelski /2005/
 • “ISPCAN 2004 Multidisciplinary Team Award” międzynarodowa nagroda dla organizacji zajmujących się problematyką krzywdzenia dzieci przyznawana przez International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect /2004/
 • “Serce Dzieciom” – nagroda władz warszawskiej dzielnicy Praga Południe /2002/
 • Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy /2001/
 • Wyróżnienie w III edycji konkursu Pro Publico Bono /2001/
 • „Złoty Telefon” – honorowa odznaka  Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia” /1999/
 • Nagroda w konkursie dla polskich organizacji pozarządowych Fundacji im. Stefana Batorego i Bankers Trust  /1999/
WięcejMniej

Nagradzamy:

Jak można nas wesprzeć?

Twoja darowizna sprawia, że możemy pomóc kolejnemu dziecku

wspiera przygotowanie dziecka do przesłuchania

Wspieraj nas

wspiera edukację dzieci w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu

Wspieraj nas

wspiera terapię dziecka, które doświadczyło przemocy

Wspieraj nas