1  /  3

16. Ogólnopolska Konferencja „Dziecko Pokrzywdzone Przestępstwem”

Konferencja „Dziecko Pokrzywdzone Przestępstwem” organizowana jest corocznie (od 2004 roku) przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawa – Biuro Pomocy i Projektów Społecznych. Tematem przewodnim konferencji jest pomoc dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania, a także ochrona praw dzieci, które uczestniczą w procedurach prawnych.

3  /  3

Patotreści w internecie

Zobacz raport nt. patotreści w internecie, opracowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę we współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, przy wsparciu Orange Polska.