Pracuj z nami!

19/11/2020

 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę poszukuje

Specjalisty/Specjalistki ds. projektów

do Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku

 

Centrum Pomocy Dzieciom to specjalistyczna placówka świadcząca interdyscyplinarną pomoc dzieciom ofiarom przestępstw i ich rodzinom lub opiekunom, a także profesjonalistom pomagającym dzieciom krzywdzonym. Szukamy osoby, która podziela wartości związane z prawami dziecka wynikającymi z Konwencji o Prawach Dziecka, m. in.: nietykalność cielesna, brak dyskryminacji ze względu na pochodzenie, płeć, religię i chce się rozwijać w dużej, uznanej organizacji pozarządowej zajmującej się przeciwdziałaniem krzywdzeniu dzieci. Jeśli tak o sobie myślisz, zapraszamy Cię do aplikowania na stanowisko:

 

Specjalisty/Specjalistki ds. projektów

Miejsce pracy – Gdańsk

nr ref.: SP GD

Jeśli:

 • posiadasz praktyczne doświadczenia w przygotowywaniu i rozliczaniu projektów finansowanych z różnych źródeł
 • znasz dobrze język angielski umożliwiający porozumiewanie się w mowie i w piśmie
 • posługujesz się narzędziami z grupy Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • dobrze organizujesz swoją pracę, posiadasz umiejętność nadawania priorytetów
 • jesteś samodzielny/a, odpowiedzialny/a, dokładny/a
 • dodatkowo masz doświadczenie pracy w organizacjach pozarządowych.

 

I chciałbyś/chciałabyś podjąć się: 

Planowania, projektowania, administrowania działaniami projektowymi skoncentrowanymi na pomocy dzieciom w gdańskim Centrum Pomocy Dzieciom, a w szczególności:

 • monitorowania konkursów grantowych
 • przygotowywania wniosków o dofinansowanie działań CPD (zarówno krajowych jak i międzynarodowych)
 • monitorowania realizacji projektów zgodnie z przyjętymi harmonogramami
 • sporządzania dokumentacji projektowej i dbania o prawidłowy obieg dokumentów projektowych
 • sporządzania raportów, sprawozdań
 • współpracy z grantodawcami krajowymi i zagranicznymi i innymi partnerami
 • organizacji szkoleń, konferencji i innych wydarzeń w CPD

 

A do tego jesteś zainteresowany/a pracą:

 • na umowę na zastępstwo (min 1/2 etatu)
 • z wynagrodzeniem adekwatnym do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia
 • w ścisłej współpracy z koordynatorem placówki
 • gdzie masz wsparcie zespołu kompetentnych i doświadczonych specjalistów
 • w przyjaznej atmosferze i życzliwej atmosferze osób, które łączą zadania i misja Fundacji.

 

To właśnie Ciebie szukamy!

 

Wyślij proszę swoją aplikację na adres: rekrutacja@fdds.pl do 4 grudnia 2020 r. tytule maila wpisując numer referencyjny: SP GD

 

Dajemy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

 

 

W przesłanej aplikacji umieść klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, z siedzibą przy ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa, moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych złożonych w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”.

Jeżeli chcesz, aby przesłane dokumenty aplikacyjne były uwzględnione w toku przyszłych rekrutacji, prosimy dodanie w ich treści następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, z siedzibą przy ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa, moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych złożonych w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych na to samo lub podobne stanowiska”.

Twoje dane osobowe, jako kandydatki/a na pracownika/współpracownika na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przetwarzane będą przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, z siedzibą przy ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa (dalej również jako FDDS), jako Administratora danych. Pełna informacja na temat zasad przetwarzania danych przez FDDS znajduje się tutaj – https://fdds.pl/klauzula-informacyjna-kandydaci/

 

 

*************************************************************************************************************

 

 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę  poszukuje  Konsultantów/tek
do Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111działający w ramach Programu Pomocy Telefonicznej to ogólnopolski, bezpłatny i anonimowy telefon zaufania przeznaczony dla dzieci i młodzieży, czynny 7 dni w tygodniu przez całą dobę, działający pod zharmonizowanym w Europie numerem 116111. Konsultanci 116 towarzyszą młodym ludziom w codziennych trudnościach, wspierają ich w trudnych sytuacjach i interweniują w sytuacjach zagrożenia.

Szukamy osób, które podzielają wartości związane z prawami dziecka wynikającymi z Konwencji o Prawach Dziecka, m. in.: nietykalność cielesna, brak dyskryminacji ze względu na pochodzenie, płeć, religię i inne cechy, i chcą się rozwijać w dużej, uznanej organizacji pozarządowej zajmującej się przeciwdziałaniem krzywdzeniu dzieci. Jeśli tak o sobie myślisz, zapraszamy Cię do aplikowania na stanowisko:

 

Konsultanta/ki
w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111
Miejsce pracy – Warszawa , Bielany/praca zdalna

nr ref.: KTZ

Jeśli:

– posiadasz wykształcenie wyższe w zakresie psychologii, pedagogiki lub kierunków pokrewnych

– masz minimum roczne doświadczenie w bezpośredniej pracy z dziećmi i/lub młodzieżą (psycholog/pedagog szkolny, praca w poradni psychologiczno-pedagogicznej itp.)

– masz doświadczenie w pracy z interwencją kryzysową (mile widziane)

– potrafisz przyjąć perspektywę dziecka
– odnajdujesz się w intensywnej pracy zespołowej i jednocześnie czujesz gotowość do pracy cechującej się dużą samodzielnością i odpowiedzialnością indywidualną

– masz umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i dużego napięcia emocjonalnego

– masz gotowość do pracy pod superwizją, do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i technologicznych

– cechują Cię wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne oraz wysoka kultura osobista

– potrafisz sprawnie komunikować się przez telefon i/lub pisemnie

– posiadasz umiejętności posługiwania się narzędziami Microsoft (Word, Excel, Outlook, Teamsy) i innymi narzędziami komunikacji internetowej

– jesteś dyspozycyjny/dyspozycyjna w weekendy i dni powszednie w godzinach 14:00-22:00

 

 

I chciałbyś/chciałbyś się podjąć:

– telefonicznego i/lub mailowego wsparcia dzieci i młodzieży kontaktujących się z Telefonem Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

 

 

A do tego jesteś zainteresowany/a pracą:

– zaczynającą się z początkiem 2021 r.

– w wymiarze co najmniej 20 godzin tygodniowo (w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie lub działalność gospodarczą)

– zapewniającą pakiet wdrożeniowy oraz możliwość zdobywania nowych doświadczeń i wiedzy

– w miejscu, gdzie pracujemy w oparciu o wartości takie jak: rozwój, odpowiedzialność, skuteczność i jakość, współpraca, szacunek

– w przyjaznej atmosferze i w zespole ludzi kompetentnych, pełnych pasji do pracy z dziećmi i młodzieżą

– z adekwatnym wynagrodzeniem do Twoich kompetencji.

 

To właśnie Ciebie szukamy!

 

Wyślij proszę swoją aplikację na adres: rekrutacja@fdds.pl do 20 listopada 2020 r. w tytule maila wpisując numer referencyjny: KTZ 

 

Dajemy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

 

W przesłanej aplikacji umieść klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, z siedzibą przy ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa, moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych złożonych w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”.

 

Jeżeli chcesz, aby przesłane dokumenty aplikacyjne były uwzględnione w toku przyszłych rekrutacji, prosimy o dodanie w ich treści następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, z siedzibą przy ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa, moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych złożonych w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych na to samo lub podobne stanowiska”.

 

Twoje dane osobowe, jako kandydatki/a na pracownika/współpracownika na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przetwarzane będą przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, z siedzibą przy ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa (dalej również jako FDDS), jako Administratora danych. Pełna informacja na temat zasad przetwarzania danych przez FDDS znajduje się tutaj – https://fdds.pl/klauzula-informacyjna-kandydaci/

 

*************************************************************************************************************

 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę poszukuje Asystenta/ki 

do programu Standardy Ochrony Dzieci (SOD)

 

 

Program Standardy Ochrony Dzieci adresowany jest do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacji pozarządowych i innych instytucji, działających na rzecz dzieci. Jest to pierwszy program w Polsce, odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów ochrony dzieci, czyli zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w szkołach, przedszkolach i innych placówkach działających na rzecz dzieci.

 

Szukamy osoby, która podziela wartości związane z prawami dziecka wynikającymi z Konwencji o Prawach Dziecka, m. in.: nietykalność cielesna, brak dyskryminacji ze względu na pochodzenie, płeć, religię i inne cechy i chce się rozwijać w dużej, uznanej organizacji pozarządowej zajmującej się przeciwdziałaniem krzywdzeniu dzieci. Jeśli tak o sobie myślisz, zapraszamy Cię do aplikowania na stanowisko:

 

Asystent/ka

do programu Standardy Ochrony Dzieci

Miejsce pracy – Warszawa Saska Kępa/praca zdalna

nr ref.: AP WW

Jeśli:

– posiadasz min. 2 lata doświadczenia w realizacji projektów finansowych z różnych źródeł, mile widziane doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków KE

– masz wykształcenie wyższe

– dobrze odnajdujesz się w projektach wykorzystujących nowe technologie i masz doświadczenia w prowadzeniu takich działań (udział w powstawaniu stron internetowych czy działaniach edukacyjnych w internecie)

– masz zdolności organizacyjne oraz umiejętność pracy w zespole

– cechują Cię wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne oraz wysoka kultura osobista

– jesteś samodzielny/a, potrafisz dobrze organizować, planować i dbać o rezultaty pracy własnej

– cechuje Cię skrupulatność, dbałość o szczegóły a zarazem kreatywność

– z zaangażowaniem i entuzjazmem podchodzisz do działania i podejmowania wyzwań

– masz umiejętności sprawnego korzystania z narzędzi pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint) oraz narzędzi do pracy zdalnej

– znasz język angielski na poziomie B1

 

I we współpracy z koordynatorką programu chciałbyś/chciałabyś się podjąć:

– współpracy z placówkami i organizacjami chcącymi wdrażać standardy ochrony dzieci: bieżący kontakt, monitorowanie potrzeb, odpowiadanie na potrzeby w ramach tej współpracy

– współuczestniczenia w planowaniu, przygotowaniu, monitorowaniu i rozliczaniu projektów programowych

– organizowania wydarzeń edukacyjnych dla profesjonalistów: rekrutacja, logistyka, kontakt z uczestnikami

– współpracy przy tworzeniu narzędzi edukacyjnych, w tym również w wersji online, dla osób dorosłych

– kontaktu z podwykonawcami: trenerami, grafikami, drukarniami, firmami cateringowymi

 

A do tego jesteś zainteresowany/a pracą:

– zaczynającą się z początkiem 2021 r.

– na pełny etat, w oparciu o umowę o pracę

– od poniedziałku do piątku

– zapewniającą pakiet wdrożeniowy oraz możliwość zdobywania nowych doświadczeń i wiedzy

– w miejscu, gdzie pracujemy w oparciu o wartości takie jak: rozwój, odpowiedzialność, skuteczność i jakość, współpraca, szacunek

– z adekwatnym wynagrodzeniem do Twoich kompetencji.

 

 

To właśnie Ciebie szukamy!

 

Wyślij proszę swoją aplikację na adres: rekrutacja@fdds.pl do 17 listopada 2020 r. w tytule maila wpisując numer referencyjny: AP WW. 

 

Dajemy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

 

W przesłanej aplikacji umieść klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, z siedzibą przy ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa, moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych złożonych w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”.

 

Jeżeli chcesz, aby przesłane dokumenty aplikacyjne były uwzględnione w toku przyszłych rekrutacji, prosimy o dodanie w ich treści następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, z siedzibą przy ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa, moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych złożonych w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych na to samo lub podobne stanowiska”.

 

Twoje dane osobowe, jako kandydatki/a na pracownika/współpracownika na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przetwarzane będą przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, z siedzibą przy ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa (dalej również jako FDDS), jako Administratora danych. Pełna informacja na temat zasad przetwarzania danych przez FDDS znajduje się tutaj – https://fdds.pl/klauzula-informacyjna-kandydaci/